Jun 17, 2013

Banklar nəyə lazımdır?


Bankların iqtisadiyyatda rolu və yaranma səbəbi.

Bank - bir maliyyə təşkilatıdır. Bankın əsas funksiyası - maliyyə vasitəçiliyidir. Vasitəçilik isə bundan ibarətdir:

İnsan cəmiyyətində daima əlavə pula ehtiyacı olan insanlar var. Eyni zamanda ehtiyac duyduğundan artıq pulu olan insanlar da olur. Bank - hər iki tipdən olan insanları bir araya gətirərək maliyyə vasitəçi kimi rol oynayır. Yəni artıq pulu olanlardan həmin pulu depozit şəklində qəbul edir, pula ehtiyacı olanlara isə həmin pulu kredit şəklində verir. Depozit yatıranlardan müəyyən faizlə pul qəbul edərək daha yüksək faizlə həmin pulu kredit kimi verir. Aradakı fərqi isə, vasitəçi olduğuna görə , özünə götürür. 

Bank - yalnız insanlar üçün deyil, həmçinin şirkətlər və hətta digər banklar üçün də maliyyə vasitəçiliyi edir.

Faiz nədir.

Hər bir əşyanın öz dəyəri olduğu kimi, pulun da dəyəri vardır. Məsələn, bir insan/şirkət digər insandan/şirkətdən müəyyən daşınmaz əmlakı icarəyə aldıqda əvəzində icarə haqqı ödəməli olur. İcarə haqqı ödənməsə, digər tərəf üçün həmin əmlakı icarəyə verməyə heç bir stimul olmaz. 

Faiz isə pulun icarə haqqıdır.

Pul bir əşya olmadığı üçün və məbləği/dəyəri özündən başqa heç nə ilə ölçülmədiyi üçün - onun dəyərinin yeganə ölçü vahidi faizdir. İnsanlıq bu günə qədər, faizdən başqa, pulun digər dəyər ölçüsünü tapmayıb.

Bank artıq pulu olan insanları özünə cəlb etmək üçün (yəni depozit almaq üçün) onlara pulun icarə haqqını (faizini) ödəyir. Eyni zamanda pula ehtiyac olan insanlar da bankdan aldıqları pulun icarə haqqını (faizini) ödəyirlər.

Pulun əvəzində faiz olmasa insanları artıq pullarını borca verməyə (depozitlərə və digər maliyyə alətlərinə pullarını yatırmağa) vadar edən heç nə olmaz. Nəticədə, müvəqqəti olaraq pula ehtiyacı olan insanlar/şirkətlər/təşkilatlar əlavə pul əldə edə bilməyib öz işlərini həyata keçirməy ya heç qadir olmaz, ya da bunun üçün daha çox vaxt sərf edərlər. 

Yüzillər boyunca sınaqlardan keçmiş təcrübədən məlumdur ki, bank sisteminin düzgün fəaliyyəti iqtisadiyyatın artımına olduqca kömək edir. İqtisadiyyatın artımı isə əlavə dəyər, daha yüksək həyat səviyyəsi və daha çox inkişaf imkanları deməkdir.


Bankların növləri.

Bankların üç növü mövcuddur.

Kommersiya bankları


Azərbaycanda ən çox yayılmış bank növü - bizim bildiyimiz depozitləri qəbul edən və kredit verən banklara kommersiya bankları deyilir.

Başa düşdüyünüz kimi, depozit almaq və kredit vermək - kommersiya bankçılığının əsas funksiyasıdır. Kommersiya bankı adlanmaq üçün bir təşkilatın təkcə depozit almaq və kredit vermək hüququna malik olması kifayətdir. Lakin banklar yarandığı vaxtdan bu günə təkamül edərək bir çox digər yan xidmətləri də təklif etməyə başlamışdır. Bu yan xidmətlərə cari hesabların açılması, pul köçürmələri, valyuta mübadiləsi və s. kimi xidmətlər daxildir. 

İnvestisiya bankları

İnvestisiya bankları şirkətlərə, təşkilatlara və hətta dövlətlərə bazara qiymətli kağız (istiqraz, səhm və s.) çıxardaraq pul əldə etməkdə köməklik göstərir. 

Məsələn:
Bir şirkət, pula ehtiyacı varsa, bankdan kredit götürməkdən savayı digər yollara əl ata bilər. Bu məqsədlə şirkət, məsələn, maliyyə bazarına istiqraz çıxara bilər. Buna alternativ olaraq, şirkət maliyyə bazarına həmçinin səhm çıxardıb özünün bir hissəsini sataraq pul əldə edə bilər. 
Hər iki halda şirkət bütün işi investisiya bankına həvalə edir. İnvestisiya bankı şirkətin qiymətləndirməsini həyata keçirir, bütün administrativ işləri görür və qiymətli kağızların maliyyə bazarında satılmasında köməklik göstərir. 

İnvestisiya bankların digər əsas funksiyası isə bir şirkətə digər şirkəti satın almağı üçün lazım olan bütün işlərin görülməsidir.

İnvestisiya bankları depozit qəbul etmirlər və kredit vermirlər.

İnvestisiya bankları da tarix boyunca bir çox yan xidmət təklif etməyə başlamışdır. Bunlara pulların yatırılması üzrə konsultasiya xidmətləri, bilavasitə maliyyə fondların və özəl hesabların idarə edilməsi və s. xidmətlər daxildir.

Maliyyə fondları və s. haqqında başqa yazılarda danışılacaq. Xəbər almanız üçün ekranın sağında "e-poçtla abunə ol" yerinə email-ınızı daxil edin.

Mərkəzi banklar

Bir ölkənin yalnız bir mərkəzi bankı olur. ABŞ-dakı mərkəzi bank Federal Rezerv adlanır, Almaniyanın mərkəzi bankı Bundesbank və s.

Mərkəzi bankın əsas funksiyası - ölkə iqtisadiyyatındakı faiz dərəcələrinin tənzimlənməsi, bank əmanətçilərinin maraqlarının qorunması, bankların dürüst fəaliyyət göstərməsi, ölkədəki inflyasiyanın sabit saxlanmasıdır.


Əlavə qeydlər. 

Yaxın sahə olduğu üçün bir çox bank həmçinin özünün sığorta şirkətini yaradaraq sığorta xidmətlərini də təklif edir. Amma sığorta biznesi bankın yan xidməti deyil, ayrı bir biznesdir və, öz-özlüyündə, bankçılığa birbaşa aidiyyatı yoxdur.

Eyni zamanda qeyri-bank kredit təşkilatları da mövcuddur ki, yalnız kredit verə bilirlər və bunların depozit qəbul etmək hüququ yoxdur. Bunlar yalnız özəl səhmdarların kapitalından istifadə edərək kreditlər verə bilirlər. Həmçinin, banklardan fərqli olaraq, bunların yan xidmətləri də olmur.


İslam bankçılığı.

İslamda faizin haram sayıldığı üçün islam bankları adlanan maliyyə təşkilatları ortaya çıxmışdır. Bunların ənənəvi kommersiya banklarından fərqli cəhətləri bunlardır:

İstehlak və ipoteka kreditləri

Müştəri adi kommersiya bankının verdiyi məsələn 100,000 dollarlıq krediti müəyyən edilmiş müddət ərzində bərabər ödənişlərlə qaytarır. Məbləği  tam qaytardıqdan sonra 100,000 dollar əsas məbləğ və, məsələn, əlavə 10,000 dollar faiz ödəmiş olur. 

İslam bankı isə müştərinin almaq istədiyi 100,000 dollarlıq bir malı/daşınmaz əmlakı özü alaraq müşətəriyə yenidən 110,000 dollara satır. Müştəri həmin məbləği müəyyən edilmiş müddət ərzində bərabər ödənişlərlə qaytarır (yəni bu yerə qədər heç bir fərq yoxdur). Nəticədə sadəcə olaraq "faiz" kəliməsindən qaçınmış olur.

Yeganə fərq ondan ibarətdir ki, kommersiya bankına olan kredit ödənişi gecikdiriləndə, əlavə cərimə faizləri hesablanır, halbuki islam bankı bu gecikmələri bağışlayır.

Biznes kreditləri

İslam bankı ilə kommersiya bankı arasındakı mühüm fərq məhz biznes kreditlərindədir.

Ənənəvi kommersiya bankı müəyyən məbləği kredit kimi verdikdən sonra nə çox, nə az, məhz həmin məbləği və hesablanmış faizləri geri almağı nəzərdə tutur. Əsas məbləğ və faizləri hər hansı səbəbdən geri ala bilmədikdə kommersiya bankı müştərinin əlindən əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş girovu alır.

İslam bankı isə biznes krediti verdikdə şərik kimi çıxış edir. Əgər müştəri islam bankının kreditindən istifadə edərək nəzərdə tutduğundan daha çoxlu gəlir əldə edirsə, banka da müvafiq olaraq daha çox pay ödəməli olur. Yox əgər daha az qazanırsa, banka da müvafiq olaraq az ödəməli olur.

Müştəri üçün islam bankının biznes kreditlərindəki üstünlük ondan ibarətdir ki, biznes uğurlu alınmasa və krediti qaytarmaq mümkün olmasa, islam bankı geriyə heç nə tələb etməyəcək (halbuki kommersiya bankı öz pulunu geriyə almaqdan ötrü əlindən gələni edəcək).

Müştəri üçün islam bankının biznes kreditlərindəki xoşa gəlməz hal ondan ibarətdir ki, müştərinin biznesi gözləniləndən daha çox gəlir gətirsə, müştəri islam bankına daha böyük məbləğ ödəməli olacaq.

Depozitlər

Müştəri kommersiya bankına depozit yatırarkən ona vəd edilmiş faiz dərəcəsi ilə sabit ödənişlər alacağından əmin ola bilər.

İslam bankına isə depozit yatırarkən müştəri bankın şəriki qismində çıxış etməyə başlayır. Bu proses ortaq fonda edilən yatırıma bənzəyir. Müştəri bankın gəlir və itkilərini bölüşməyə başlayır. Odur ki, bankın gəlirləri yüksək olduqda müştəri də öz depozitinə yüksək gəlir əldə edir. Əksinə, bank mənfəət əldə etmədikdə müştəri də öz depozitinə heç nə əldə etmir. Bank itki ilə üzləşdiyi halda isə fərqli islam banklarının fərqli davranışları mövcuddur (bəzi hallarda depozitin ölçüsü azala da bilər). 

Kommersiya bankındakı depozitin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, əvvəlcədən bilinən faiz dərəcəsi əsasında gələcək gəlirləri asanlıqla planlamaq mümkündür. İslam bankına yatırılan depozitlə isə gələcək gəlirləri planlamaq mümkün deyil.


___________________________________________________________________

Yeni yazılar paylaşılanda xəbər almanız üçün sağdakı "e-poçtla abunə ol" bölməsinə email-ınızı daxil edin, və ya bloqun Facebook səhifəsini "like" edib yeni paylaşımlardan bildiriş almağı seçin.

Facebook: Iqtisadi bloq

86 comments:

 1. Əgər hər hansı bir maliyyə çətinlik var? və ya bir yuxu üçün var
  yeni iş genişləndirilməsi / şirkət toplaşmaq? Siz lazımdır
  kredit, borc konsolidasiya vərəqələrinin ödəmək üçün,
  avtomobil kredit ev kapital kredit və ya şəxsi kredit? biz vermək
  aşağı faiz dərəcəsi ilə təminatlı və təminatsız kredit, həm də
  5%. mənim e-poçt haqqında daha ətraflı məlumat üçün, indi bizimlə əlaqə saxlayın:
  elvisjosemicroloanhomes@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. KREDİT TƏKLİF NOW MÜRACİƏT, Franklinloans37 @ gmail.com
   Yaxşı gündə, Mən adı ilə Jennifer BELLA COOK am i ABŞ-da yaşayır, i danışmaq kimi olacaq

   kredit almaq üçün çalışırıq çox ay sonra həyatımda Allahın yaxşılıq haqqında

   internet və scammed edilmişdir belə i kredit əldə çıxılmaz oldu

   legit kreditor online sonra i bir dost bir James adlı gördüm və o, söhbət

   hər hansı bir olmadan bu legit kredit onun kredit sürətli var şirkəti və asan haqqında

   stress o adlı bir firma nəzarət Mr FRANKLIN adlı bir adam mənə təqdim

   FRANKLIN Kredit vəsaitlər, mən aşağı kredit məbləği ($ 89,000.00USD) üçün müraciət

   maraq 2% dərəcəsi, belə ki, kredit təsdiq və bank hesabına yatırtdı

   ki, Mən də sınıq biznes yayınlanmaya davam etmək mənim kredit almaq və bacardı necə oldu

   i əldə maraqlıdır siz hər kəs məsləhət edirəm ki, mənim istiqrazlarının ödəmək üçün

   sürətli və asan kredit xahiş e-poçt vasitəsilə əlaqə: {franklinloans37@gmail.com}

   Siz ən böyük ifadə oxumaq kimi, bu gün sayəsində ehtiyac kredit hər cür almaq üçün

   Mənim life.Email sayı: Franklinloans37@gmail.com

   Delete
  2. My Life Mr Martinez Lexie ilə çevirmək necə

   My Name Ohio, Amerika Birləşmiş Dövlət Nicole Marie və həyat indi mənim və ailə üçün rahat yaşamağa dəyər və i iki uşaq ilə mübarizə mum edirəm və i kimi mən, həqiqətən, yaxşılıq mənim həyatımda bu qədər göstərilən görməmişəm olmuşdur ərim son iki həftə dəhşətli qəza rast kimi ciddi bir problem keçir, və həkimlər onu yenidən gedə bilməsi və i getdi sonra onun əməliyyat üçün vərəqələrinin ödəyə bilmirdi o bir incə cərrahiyyə məruz lazımdır ki, ifadə kredit üçün banka və mən Allah qorxusu insan rast gəldi i atamın yanına qaçdı və i yahoo cavab vasitəsilə gəzən zaman o, mənə kömək edə deyil oradan heç bir kredit kartı olduğunu ifadə edərək, mənə salmaq əlverişli faiz dərəcəsi kreditlər verir və səbəbindən ki, i İnternet əsasən Afrika bir çox aldatmacalardan haqqında eşitmə edilmişdir, lakin bu, mənim çıxılmaz vəziyyətə, i bu cəhdi vermək üçün daha heç bir seçim idi (Mr Martinez Lexie) şirkət Amerika Birləşmiş Dövlət və təəccüblü bütün bir yuxu kimi idi, i $ 82,000.00 USD kredit alıb və mən ər əməliyyat payed və o ok və gəzmək bu gün Allaha şükür, mənim ailə xoşbəxt və dedim özümə i wonders bu böyük Allah Man Mr Martinez Lexie mənə və mənim ailə üçün nə qorxusu dünyaya bağırmaq ki, belə hər kəs e-mail vasitəsilə Allah qorxusu insan müraciət kreditin həqiqi və ciddi ehtiyacı var, əgər: (Lexieloancompany@yahoo.com) və ya Şirkət internet vasitəsilə: http://lexieloans.bravesites.com və ya mətn: +18168926958 thanks   Delete
  3. SALAM
   Siz banklar və digər maliyyə institutları tərəfindən daim rədd edilmişdir ki, kreditlər və İpotekalar axtaran yorğun, sizə kredit alaraq maraqlı varsa, 2% aşağı faiz dərəcəsi fiziki və korporativ orqanlarına kredit hər hansı formada təklif [REMY.CREDIT111@GMAIL.COM] bu gün bizimlə əlaqə çekinmeyin, biz bir sınaq razı olacaq, çünki, bizə keçir ever.Just yaxşı xidmətləri təklif verirəm. Sizin maliyyə ehtiyaclarını hansılardır?
   E-poçt vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayın: [REMY.CREDIT111@GMAIL.COM]

   Tam adı: .................
   Gender: .............
   Ölkə: ................
   Vəziyyəti: ......................
   Telefon: ................
   Yaşayış ünvanı ...................
   Kreditin məbləği: ...................
   Duration: ........................
   Aylıq gəlir: .................
   Peşə, sənət: ..........................
   Bu kredit lazimdir haqqında nə düşünürsünüz? ..................
   Sizdən əvvəl bir kredit for xahiş ki .......
   Bizə tanış kimi? e-mail bildiriş poçt və ya ........
   [REMY.CREDIT111@GMAIL.COM]

   Delete
 2. Kreditlər təcili maliyyələşdirilməsi üçün? Siz uzun müddət (1-30 il) dərəcəsi bir bank hesabı borc aşağı 2% faiz almaq sonra * Tez və dərhal ödəniş * Səkkiz ay başlamaq üçün bank hesabına pul köçürməlidir. * Vaxt kredit şərtləri çevik və aylıq ödənişlər * Necə uzun maliyyələşdirilməsi üçün lazımdır? Kredit təqdim sonra, Onlar var ki, məlumat aldıqdan sonra 72-96 saat ilkin kapital az 24 saat cavab gözləmək olar. Lisenziya alan şirkət düzgünlüyünü və etibarlılığını əlaqə icazə veriləcək. Əlavə məlumat və formaları üçün digər ölkələrə maliyyə yardımı bir iş kredit üçün müraciət etmək, e-poçt vasitəsilə payı: christianloan1@gmail.com

  ReplyDelete
 3. Kreditlər təcili maliyyələşdirilməsi üçün? Siz uzun müddət (1-30 il) dərəcəsi bir bank hesabı borc aşağı 2% faiz almaq sonra * Tez və dərhal ödəniş * Səkkiz ay başlamaq üçün bank hesabına pul köçürməlidir. * Vaxt kredit şərtləri çevik və aylıq ödənişlər * Necə uzun maliyyələşdirilməsi üçün lazımdır? Kredit təqdim sonra, Onlar var ki, məlumat aldıqdan sonra 72-96 saat ilkin kapital az 24 saat cavab gözləmək olar. Lisenziya alan şirkət düzgünlüyünü və etibarlılığını əlaqə icazə veriləcək. Əlavə məlumat və formaları üçün digər ölkələrə maliyyə yardımı bir iş kredit üçün müraciət etmək, e-poçt vasitəsilə payı: christianloan1@gmail.com

  ReplyDelete
 4. KREDİT TƏKLİF NOW MÜRACİƏT, Franklinloans37 @ gmail.com
  Yaxşı gündə, Mən adı ilə Jennifer BELLA COOK am i ABŞ-da yaşayır, i danışmaq kimi olacaq

  kredit almaq üçün çalışırıq çox ay sonra həyatımda Allahın yaxşılıq haqqında

  internet və scammed edilmişdir belə i kredit əldə çıxılmaz oldu

  legit kreditor online sonra i bir dost bir James adlı gördüm və o, söhbət

  hər hansı bir olmadan bu legit kredit onun kredit sürətli var şirkəti və asan haqqında

  stress o adlı bir firma nəzarət Mr FRANKLIN adlı bir adam mənə təqdim

  FRANKLIN Kredit vəsaitlər, mən aşağı kredit məbləği ($ 89,000.00USD) üçün müraciət

  maraq 2% dərəcəsi, belə ki, kredit təsdiq və bank hesabına yatırtdı

  ki, Mən də sınıq biznes yayınlanmaya davam etmək mənim kredit almaq və bacardı necə oldu

  i əldə maraqlıdır siz hər kəs məsləhət edirəm ki, mənim istiqrazlarının ödəmək üçün

  sürətli və asan kredit xahiş e-poçt vasitəsilə əlaqə: {franklinloans37@gmail.com}

  Siz ən böyük ifadə oxumaq kimi, bu gün sayəsində ehtiyac kredit hər cür almaq üçün

  Mənim life.Email sayı: Franklinloans37@gmail.com

  ReplyDelete
 5. KREDİT TƏKLİF NOW MÜRACİƏT, Franklinloans37 @ gmail.com
  Yaxşı gündə, Mən adı ilə Jennifer BELLA COOK am i ABŞ-da yaşayır, i danışmaq kimi olacaq

  kredit almaq üçün çalışırıq çox ay sonra həyatımda Allahın yaxşılıq haqqında

  internet və scammed edilmişdir belə i kredit əldə çıxılmaz oldu

  legit kreditor online sonra i bir dost bir James adlı gördüm və o, söhbət

  hər hansı bir olmadan bu legit kredit onun kredit sürətli var şirkəti və asan haqqında

  stress o adlı bir firma nəzarət Mr FRANKLIN adlı bir adam mənə təqdim

  FRANKLIN Kredit vəsaitlər, mən aşağı kredit məbləği ($ 89,000.00USD) üçün müraciət

  maraq 2% dərəcəsi, belə ki, kredit təsdiq və bank hesabına yatırtdı

  ki, Mən də sınıq biznes yayınlanmaya davam etmək mənim kredit almaq və bacardı necə oldu

  i əldə maraqlıdır siz hər kəs məsləhət edirəm ki, mənim istiqrazlarının ödəmək üçün

  sürətli və asan kredit xahiş e-poçt vasitəsilə əlaqə: {franklinloans37@gmail.com}

  Siz ən böyük ifadə oxumaq kimi, bu gün sayəsində ehtiyac kredit hər cür almaq üçün

  Mənim life.Email sayı: Franklinloans37@gmail.com

  ReplyDelete
 6. KREDİT TƏKLİF NOW MÜRACİƏT, Franklinloans37 @ gmail.com
  Yaxşı gündə, Mən adı ilə Jennifer BELLA COOK am i ABŞ-da yaşayır, i danışmaq kimi olacaq

  kredit almaq üçün çalışırıq çox ay sonra həyatımda Allahın yaxşılıq haqqında

  internet və scammed edilmişdir belə i kredit əldə çıxılmaz oldu

  legit kreditor online sonra i bir dost bir James adlı gördüm və o, söhbət

  hər hansı bir olmadan bu legit kredit onun kredit sürətli var şirkəti və asan haqqında

  stress o adlı bir firma nəzarət Mr FRANKLIN adlı bir adam mənə təqdim

  FRANKLIN Kredit vəsaitlər, mən aşağı kredit məbləği ($ 89,000.00USD) üçün müraciət

  maraq 2% dərəcəsi, belə ki, kredit təsdiq və bank hesabına yatırtdı

  ki, Mən də sınıq biznes yayınlanmaya davam etmək mənim kredit almaq və bacardı necə oldu

  i əldə maraqlıdır siz hər kəs məsləhət edirəm ki, mənim istiqrazlarının ödəmək üçün

  sürətli və asan kredit xahiş e-poçt vasitəsilə əlaqə: {franklinloans37@gmail.com}

  Siz ən böyük ifadə oxumaq kimi, bu gün sayəsində ehtiyac kredit hər cür almaq üçün

  Mənim life.Email sayı: Franklinloans37@gmail.com

  ReplyDelete
 7. Mən bu böyük şirkət MY KREDİT GOT NECƏ

  Əziz insanlar Salam, mən hazırda Nyu Jersey City, ABŞ-da yaşayan, Anita Frank edirəm. Mən üç uşaq anda bir dul am i aprel 2015-ci ildə maliyyə vəziyyəti vurulmuş və i yenidən maliyyələşdirilməsini və ödəmək lazımdır. Mən özəl və korporativ lakin heç müvəffəqiyyət ilə həm müxtəlif kredit firmaların kredit axtaran cəhd və ən banklar mənim kredit azalıb, onlar bütün hilekarlık var özünü pul kreditor onlara zəng var həmin hoodlums tam yırtıcı, istədikləri bütün pul və siz də mənim kredit mən cənab Edwards əgər əlaqə sizə məsləhət edəcək 74hours ərzində mənə transfer idi ki, onun ən maraqlı hissəsi cənab Wilson Edwards görüşüb əvvəl onlar iki dəfə mənə bunu yenidən eşitmək deyil kredit əldə maraqlıdır və siz e-poçt vasitəsilə ona müraciət edə bilərsiniz zaman onu geri ödəyə bilər əmin edir ......... (wilsonedwardsloancompany@gmail.com) No kredit çek, yalnız 2% faiz dərəcəsi və daha yaxşı ödəniş planları və heç bir co imzalayan Əgər kredit üçün gün cənab Wilson Edwards əlaqə girov təqdim etmədən kredit təmin istinadən hər hansı bir firması əlaqə saxlayın olmalıdır cədvəli
  Onlar kredit kateqoriyalar bütün növ təklif, onlar
  Qısa müddətli kredit (5_10years)
  Uzun müddətli kredit (20_40)
  Media müddətli kredit (10_20)
  Onlar kimi kredit təklif
  Ev kredit ............., Biznes kredit ........ Debt kredit .......
  Tələbə kredit .........., Biznes kredit başlamaq
  Biznes kredit ......., Company kredit .............. s
  Email .......... (wilsonedwardsloancompany@gmail.com)
  Bu maliyyə böhranı və kredit gəldikdə sonra Wilson Edwards kredit maliyyə mən xanım Anita Frank sizə uğurlar birbaşa ona icazə verilmir getmək üçün yerdir ................... ....

  ReplyDelete
 8. MY HİKÂYESİ i United McCarthy Tera am
  dövlət, mən onun üçün açıq-aşkar bu demək istəyirəm
  sürpriz asılı olmayaraq
  internet fırıldaqçılıq, i hələ də bəzi bir bu cavab bilər
  orijinal, belə ki, əlaqələr haqqında danışmaq üçün burada am
  eşitmək yaxın deyil
  i ki, lakin onun bir şey əlavə,
  mənim ofisində bir qoşula seeked
  Son bir il, lakin mənim boss xahiş etdi
  i sehrli Hindistan kilsə çalışan bir DR.DAVE görüşüb zaman, ona, və ya heç bir təşviqi ilə qoymaq o ovsunlamaq
  Mənə və getmək üçün mənə sual
  iş və görmək nə olacaq
  i iş getdi və mənim məktub gördüm, baş
  təsdiq yalnız mənim masası üzərində məni gözləyir
  kimi, i belə heyran idi, lakin i borclu
  o olacaq ona təşəkkür ... ona dön
  yardım və ona şans vermək üçün cəhd edin
  o bir şans gücü lazımdır
  bütün həyat dəyişdirmək ...
  church_ofmagic@outlook.com
  Salam dostlar, My name Livinus James edir. Mən
  united dövlət amma İspaniya əsaslanır. Been
  iman heç vaxt now.I il İspaniyada yaşayan
  bütün yazım casting.Have tərəfindən scammed edilmişdir
  bir çox müxtəlif adamları them.My ümid itirdi
  ex me.I devastated.I mənim job.My itirdi sol
  ən yaxşı dostu mənim plight.Then gördüm o
  DR mənə təqdim etdi. Dave, bildirib
  i var qədər iş real.Never güman edilir
  him.He mənim üçün bir yazım idi ilə toxunmaq. mən
  bütün pul bərpa və Mənim ex geri gəldi
  72hrs.I az mənim yerdə geri çağırılıb
  work.Was hətta immediately.I irəli
  bir real yazım çuqunəridən var inana bilmədi
  Orada real spells.I yalnız ödənilir kim
  təqdir spell worked.He idi sonra
  yazım var qədər heç tapşırılsın deyil
  worked.You bütün aldanmamaq lazımdır
  pul üçün burada bu scammed.
  DR. DAVE deyil charge.You yalnız bilərsiniz yoxdur
  spell worked.Try edəcək maddələr ödəmək
  onu və saying.These var am nə görmək
  neçə şey o
  * HE 24hrs Lost Lovers geri gətirmək.
  * LOVERS uzaqdan nəzarət.
  * Yazım tökmə və Voodoo BÜTÜN NÖVLƏRİ
  WORKER.
  * Sizin doktor həll etmək üçün uzun edir
  Sizin problemləri? Bu üçün şansdır
  BE
  Tez kömək.
  * HƏR cadu GET Ride, BAD LUCK
  &
  Küfrlər.
  * DISTANCE şəfa EXPERT
  * Məhkəmə BELƏ BİR məhkum
  [IF
  Müraciət bir şans var]
  * İLƏ BƏZİ BODY qısqanc SİZİN
  RELATIONSHIP?
  * DİGƏR DOCTORS əgər BY Unfinished İŞ
  NOT
  ME MEMNU-GƏLİBLƏR.
  * Boşanma INTO məcbur edilir?
  * HE Bad Luck və qısqanclıq qarşısını alır.
  * Atlar və qumar qazanmaq üçün.
  * HE müdaxilə BƏZİ bir dayandıra bilər
  İLƏ
  SİZİN əlaqələr.
  * YOU uşaqlar etmək istəyirsiniz
  SİZİN
  CHOICE
  * YOU QUICK NİKAHI istəyirsiniz
  TƏKLİF?
  * O, insanlar təmiz olar
  EVLƏRİ, biznes
  Qəziyyə və xassələri.
  * YOU həddindən artıq cinsi gücü lazımdır DO

  STRONG erections.
  * QADIN, Tampon, Reunion üçün gəlib. O OLACAQ
  YOU əlaqəsi itirmək kömək
  GƏMİLƏR
  Bu, SWEET WARM EDİB çünki
  TIGHT.
  Siz bu yolu onunla əlaqə əldə edə bilərsiniz
  E-mail
  {Church_ofmagic@outlook.com}
  Ana səhifə: http://churchofmagicindia.simplesite.com/

  ReplyDelete
 9. Mənə mənim ifadə bölüşmək üçün dost Salam, bu eqoist olacaq, bu, mənim üçün çalışmışdır, mən güclü sizin üçün işləyəcək inanıram ignore və ya bu oxu və aşağıdakı web tıklayarak olmadan keçmək etməyin. Onun mý yardım yalnız aşağıdakı linki vurun və veb səhifəsinə bax. Mən sizə veb views təəssüf heç vaxt bilirik. Ana səhifə: http://churchofmagicindia.simplesite.com/

  ReplyDelete
 10. Siz təcili maliyyə kredit kredit lazımdır?
  * Sizin bank hesabına Çox sürətli və dərhal transfer
  Siz pul almaq sonra * Ödəniş səkkiz ay başlayır
  Bank hesabı
  2% * Aşağı faiz dərəcəsi
  * Uzun müddətli ödəniş (1-30 il) Length
  * Flexible kredit şərtləri və aylıq ödəniş
  *. Necə uzun maliyyələşdirilməsi üçün lazımdır? Kredit təqdim etdikdən sonra
  Siz ilkin cavab 24 saatdan az gözləmək olar
  onlar lazım olan məlumatı aldıqdan sonra 72-96 saat maliyyə
  səndən.

  Qanuni əlaqə və lisenziyalı etibar şirkəti nizamnamə
  digər ölkələrə maliyyə yardım.
  Daha ətraflı məlumat və kredit tətbiqi vasitəsilə, birgə biznes yaratmaq

  email: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA DEMETER
  Baş direktor
  CASHFIRM

  ReplyDelete
 11. Mən xüsusi kreditor am i kredit xidmətləri bütün növ təklif edirik. 3% kimi az çox aşağı faiz dərəcəsi şəxs və şirkətlərə kreditlər təminatlı və təminatsız. Biz hər hansı bir müddəti qəbul və Asılı statusu vəsiqə bilər. Sizin maliyyə ehtiyaclarını hüququ həlli üçün bu gün bizimlə əlaqə saxlayın. Zillowfirm@gmail.com indi bizimlə əlaqə

  ReplyDelete
 12. Siz təcili maliyyə kredit kredit lazımdır?
  * Sizin bank hesabına Çox sürətli və dərhal transfer
  Siz pul almaq sonra * Ödəniş səkkiz ay başlayır
  Bank hesabı
  2% * Aşağı faiz dərəcəsi
  * Uzun müddətli ödəmə (1-30 il) Length
  * Flexible kredit şərtləri və aylıq ödəniş
  *. Necə uzun maliyyələşdirilməsi üçün lazımdır? kredit arayışını təqdim edərək
  Siz ilkin cavab az 24 saat gözləmək olar
  onlar lazım olan məlumat aldıqdan sonra 72-96 saat maliyyə
  səndən.

  səlahiyyətli bu qanuni və lisenziyalı şirkət əlaqə
  Hamı üçün maliyyə yardımı vermək
  Daha ətraflı məlumat və kredit ərizə formasını üçün

  email: cashfirmarena@gmail.com
  Hörmətlə
  Sir Joel Williams

  ReplyDelete
 13. Siz stress olmadan kredit verəcək nüfuzlu özəl kreditor təcili kredit lazımdır? yes Əgər, sonra siz düzgün istiqamətdə var. 5 saat ərzində pul alın. Mən onun Macauley, bir iş adamı və özəl kreditor deyiləm. Mən orada böyük bir iş adamı mənə qoşula bilər əgər sizin ölkədə mənim fəaliyyəti filialı qurmaq istəyirik. I 2% faiz dərəcəsi kredit verir. Bu e-poçt ehism94@gmail.com vasitəsilə mənə yazın

  ReplyDelete
 14. Diqqət !!! kredit təklif

  i Mr Rashide Abdulahi xüsusi kredit kreditor edirəm. Siz biznes üçün kredit lazımdır və ya biz keyfiyyətli göstərmək üçün bizə müraciət etmək tövsiyə olunur sonra vərəqələrinin ödəmək əgər biz, 3% aşağı faiz dərəcəsi və yaxşı iş şəraitində kredit vermək kreditin bütün növ verilir Siz razı edəcək xidmətləri. email: Rashideabdulahiloanfirmhelp@hotmail.com

  MEVCUT KREDİT SERVICES daxildir:
  ================================
  * Biznes kreditlər.
  * Personal Loans.
  * Business kreditlər.
  * Investments Loans.
  * Development Loans.
  * Alınması Loans.
  * Construction kreditlər.
  * Business kreditlər və daha çox:

  biz yaxşı xidmətləri kreditin bütün növ göstərir, e-poçt vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayın: Rashideabdulahiloanfirmhelp@hotmail.com
  təşəkkür
  Mr Rashide

  ReplyDelete
 15. Siz təcili kredit lazımdır?
  * Bir bank hesabına Çox sürətli və dərhal transfer
  * Ödəniş siz bank hesabınıza pul almaq doqquz ay sonra başlayır
  * Aşağı faiz dərəcələri 2%
  * Uzun müddətli ödəniş (1-30 il) müddəti
  * Flexible kredit şərtləri və aylıq ödənişlər
  * Necə uzun maliyyələşdirilməsi üçün lazımdır? kredit ərizə sonra,
  Biz sizə lazım olan informasiya aldıqdan sonra 72-96 saat ərzində ilkin az 24 saat cavab və maliyyə gözləmək olar.
  Biz qanuni Loan Company və biz də bu kimi dünyanın insanlara iqtisadi yardım təklif; * Home Loan * İnvestisiya Kredit * Auto Loan * Borc konsolidasiya * Kredit Line * İkinci İpoteka * Kredit alınması * Personal Kredit və s.
  Daha ətraflı məlumat üçün e-poçt vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayın: citrabiztreeloanfirm@gmail.com
  ən yaxşı şey,
  Xanım Citra West K.
  Chief Executive Officer (CEO)
  citra biztree kredit möhkəm

  ReplyDelete
 16. Siz Maliyyələşdirmə lazımdır?
  Siz biznes və ya şəxsi kredit lazımdır?
  Daha ətraflı məlumat üçün, Contact Email: (chosengenerationloans@fastservice.com
  http://chosengerationloans.webs.com/

  ReplyDelete
 17. Salam

  Biz sizə maliyyə çətinlik keçir və ya hər hansı bir maliyyə mess, əgər maliyyə help.So kimi, kömək edir Christian Təşkilatı ehtiyaclarını insanlara kömək etmək formalaşır, və öz iş başlamaq üçün vəsait lazımdır, və ya kredit lazımdır borc həll və ya sizin vərəqələrinin ödəmək, bir gözəl iş başlamaq və ya çətin yerli banklardan kapitalın kredit əldə etmək tapmaq olunur, Müqəddəs üçün e-poçt: johnhawkinsloans@gmail.com vasitəsilə bu gün bizimlə əlaqə Luke 11:10 "" deyir Çünki hər diləyən alar; kim tapıntılar çalışır; və knocks ona qapı .Belə ki, İsa eyni dünən, bu gün və əbədi bu fikirli ciddi və Allah qorxusu insanlar üçün more.Please çünki bu imkan siz keçmək imkan yoxdur "açılacaq.

  Sizin adınız:
  SEX;
  AGE;
  ölkə
  Kreditin məbləği:
  Loan Duration:
  Kreditin təyinatı;
  Aylıq gəlir;
  Valid Cell Phone sayı:

  biz gözlədiyimiz əlaqə Anlayışınız üçün təşəkkür edirik

  salam
  idarə
  E-mail: johnhawkinsloans@gmail.com

  ReplyDelete
 18. HELLO, siz kredit, Venture Capital, Biznes kredit, Təhsil Kredit, ev kredit, hər hansı bir səbəbdən və təcili ehtiyacları üçün kredit ehtiyacı var !. 10 il maksimum müddəti. sizin bank tərəfindən rədd edilmişdir? Siz pis kredit var? Siz ödəmək vərəqələrinin var? Siz borc var? Siz biznes qurmaq lazımdır? biz burada sizə 2% faiz dərəcəsi ilə kredit təklif kimi heç bir daha narahat. $ 50, 000,000.00 üçün $ 500 ABŞ dolları Bizim kredit dəyişir, Biz də ABŞ dolları və Avro və dünyanın hər bir digər valyutada borc !! e-mail vasitəsilə bizə bu gün əlaqə; (Careyrodriguez7@gmail.com)

  ReplyDelete
 19. My Name Ohio, Amerika Birləşmiş Dövlət Nicole Marie və həyat indi mənim və ailə üçün rahat yaşamağa dəyər və i iki uşaq ilə mübarizə mum edirəm və i kimi mən, həqiqətən, yaxşılıq mənim həyatımda bu qədər göstərilən görməmişəm olmuşdur ərim son iki həftə dəhşətli qəza rast kimi ciddi bir problem keçir, və həkimlər onu yenidən gedə bilməsi və i getdi sonra onun əməliyyat üçün vərəqələrinin ödəyə bilmirdi o bir incə cərrahiyyə məruz lazımdır ki, ifadə kredit üçün banka və mən Allah qorxusu insan rast gəldi i atamın yanına qaçdı və i yahoo cavab vasitəsilə gəzən zaman o, mənə kömək edə deyil oradan heç bir kredit kartı olduğunu ifadə edərək, mənə salmaq əlverişli faiz dərəcəsi kreditlər verir və səbəbindən ki, i İnternet əsasən Afrika bir çox aldatmacalardan haqqında eşitmə edilmişdir, lakin bu, mənim çıxılmaz vəziyyətə, i bu cəhdi vermək üçün daha heç bir seçim idi (Mr Martinez Lexie) şirkət Amerika Birləşmiş Dövlət və təəccüblü bütün bir yuxu kimi idi, i $ 82,000.00 USD kredit alıb və mən ər əməliyyat payed və o ok və gəzmək bu gün Allaha şükür, mənim ailə xoşbəxt və dedim özümə i wonders bu böyük Allah Man Mr Martinez Lexie mənə və mənim ailə üçün nə qorxusu dünyaya bağırmaq ki, hər kəs bir kredit həqiqi və ciddi ehtiyacı var, belə ki, e-mail vasitəsilə Allah qorxusu insanı əlaqə yoxdur: Lexieloanfinance@gmail.com


  ReplyDelete
 20. My Life çevirmək olub necə Lexieloancompany@yahoo.com

  My Name Ohio, Amerika Birləşmiş Dövlət Nicole Marie və həyat indi mənim və ailə üçün rahat yaşamağa dəyər və i iki uşaq ilə mübarizə mum edirəm və i kimi mən, həqiqətən, yaxşılıq mənim həyatımda bu qədər göstərilən görməmişəm olmuşdur ərim son iki həftə dəhşətli qəza rast kimi ciddi bir problem keçir, və həkimlər onu yenidən gedə bilməsi və i getdi sonra onun əməliyyat üçün vərəqələrinin ödəyə bilmirdi o bir incə cərrahiyyə məruz lazımdır ki, ifadə kredit üçün banka və mən Allah qorxusu insan rast gəldi i atamın yanına qaçdı və i yahoo cavab vasitəsilə gəzən zaman o, mənə kömək edə deyil oradan heç bir kredit kartı olduğunu ifadə edərək, mənə salmaq əlverişli faiz dərəcəsi kreditlər verir və səbəbindən ki, i İnternet əsasən Afrika bir çox aldatmacalardan haqqında eşitmə edilmişdir, lakin bu, mənim çıxılmaz vəziyyətə, i bu cəhdi vermək üçün daha heç bir seçim idi (Mr Martinez Lexie) şirkət Amerika Birləşmiş Dövlət və təəccüblü bütün bir yuxu kimi idi, i $ 82,000.00 USD kredit alıb və mən ər əməliyyat payed və o ok və gəzmək bu gün Allaha şükür, mənim ailə xoşbəxt və dedim özümə i wonders bu böyük Allah Man Mr Martinez Lexie mənə və mənim ailə üçün nə qorxusu dünyaya bağırmaq ki, belə hər kəs e-mail vasitəsilə Allah qorxusu insan müraciət kreditin həqiqi və ciddi ehtiyacı var, əgər: (Lexieloancompany@yahoo.com) və ya Şirkət internet vasitəsilə: http://lexieloans.bravesites.com və ya mətn: +18168926958 thanks

  ReplyDelete
 21. Salam, i Precious xanım Nelly, həyat, alternativ kreditlər verir özəl kredit kreditorun am. Siz borclarını təmizləmək təcili kredit lazımdır və ya sizin biznes yaxşılaşdırılması üçün əsaslı kredit lazımdır? Siz banklar və digər maliyyə institutları tərəfindən rədd edilib? Bir konsolidasiya kredit və ya ipoteka lazımdır? biz burada keçmişdə bütün maliyyə problemləri var, çünki, çox görünür. Biz pis kredit və ya 2% iş nisbəti investisiya, ödəmək üçün pul lazımdır ki, maliyyə yardıma ehtiyacı olan şəxslər, pul borc. Düşünürəm ki, biz etibarlı və maliyyə yardımının benefisiar göstərir, və bir kredit təklif üçün hazır olacaq ki, sizə məlumat üçün bu orta istifadə etmək istəyirik. Belə ki, e-poçt vasitəsilə bu gün bizimlə əlaqə: (nellyperious@gmail.com)

  ReplyDelete
 22. Siz təcili kredit lazımdır?
  * Sizin bank hesabına Çox sürətli və təcili transfer
  Siz pul almaq sonra * Ödəniş səkkiz ay başladı Sizin
  bank hesabı
  * 2% aşağı faiz dərəcələri
  * Uzun müddətli ödəniş (1-30 il) Duration
  * Flexible kredit şərtləri və aylıq ödənişlər
  *. Necə uzun maliyyələşdirilməsi üçün lazımdır? Kredit ərizə verildikdən sonra.
  Siz gözləmək olar ki, az 24 saat ilkin cavab və
  biz lazım olan məlumatları aldıqdan sonra 72-96 saat ərzində maliyyələşdirilməsi
  sizdən.
  Qanuni əlaqə və lisenziyalı kredit şirkət rəsmi
  digər ölkələrə ki, maliyyə yardımı.
  İndi əlaqə vasitəsilə Daha ətraflı məlumat və kredit ərizə formasını üçün
  email: saraelahi239@gmail.com
  Facebook: Sara Elahi

  ReplyDelete
 23. i etibarlı Kredit Şirkəti mənim Arzu Kredit məbləği var necə (sammyloancompany@yahoo.com)

  hər kəs Salam, My name I Texas, Amerika Birləşmiş Dövlət am, julien Garcia, i müxtəlif kredit kreditorlar iki dəfə tətbiq sonra i Mr sammy Kredit Şirkəti {(sammyloancompany@yahoo.com)} mənim kredit əldə necə şəhadət üçün buradayam kim burada bu forumda kreditorlar olduğu iddia, onların kredit real idi düşündüm və mən tətbiq lakin onlar mənə bir dostum mənim arzu kredit ilə mənə kömək vəd Mr sammy johnson Kredit şirkətinin mənə təqdim qədər kredit verdi, heç vaxt və o, həqiqətən o gecikmə hər hansı formada olmadan vəd kimi, mən şübhə idi, lakin i iman ələ heç etdi. Mən, həqiqətən, mənim kredit mənə kömək və daha yaxşı üçün həyat dəyişdi Mr sammy Johnson, görüşüb qədər etibarlı kredit kreditorlar hələ fikir heç vaxt. Mən hələ çox yaxşı kreditorlar orada amma siz Mr sammy Loan Company, onun qayğı və anlaşma cəhd gəlir bilirik. [+447.031.965.511] Siz də təcili kredit ehtiyacı olan və ya layihələr üçün maliyyə istəyirsinizsə, belə ki, cənab sammyLoan Company onun e-mail ilə əlaqə saxlayın [sammyloancompany@yahoo.com] və ya ona zəng etmək üçün pulsuz hiss etmir

  ReplyDelete
 24. Robert Niemoeller Loan Services xoş gəlmisiniz Biz şəxsi kredit, biznes kredit, tələbə kredit s kredit maraqlı varsa, daha çox məlumat üçün bizə müraciət edin olacaq, kredit hər cür inneed müştərilərə 2% kredit təklif ... contact bizə: robertniemoeller33@gmail.com

  ReplyDelete
 25. , Sir / madam əziz " maliyyə firma, kommersiya və şəxsi Althouse 2days ərzində kredit kimi sürətli mümkün. James " girovsuz 2 faiz dərəcəsi ilə, " ev kredit kredit -mas x. Maraqlanan şəxslər e- poçt vasitəsilə kredit zabit əlaqə olmalıdır aşağıdakı məlumat : " ad: ..... soyadı: ...... Ölkə : telefon nömrəsi ....... : ..... Peşə, sənət: ...... yaş: ............. sex : ...... Ailə vəziyyəti: ...... kredit məbləği lazımdır: ..... aylıq gəlir ...... kredit duration: ...... zabit adı: kredit investisiya təklif email: jamesalthousefinancefirm@gmail.com, thanks Allah razı olsun, Hörmətlə

  ReplyDelete
 26. Salam, hər kəs i şəhər bank şirkətinin maneger, mən tez bu bütün dünya bilir, Am xanım Ivica imkan üçün bu fürsətdən istifadə etmək istədiyiniz cənab İbrahim mənim arzu kredit məbləği əldə necə mənim böyük ifadə verilməsi belə xoşbəxtəm Serbiya Todorić, mən xərclər mən fırıldaqçı bəzi kreditorlar arasında gələndə kredit üçün axtarış online getdi, mənim agricuture iş dəstək öz iş başlamaq üçün kredit axtarış idi və o prosesində mənim kiçik pul üz aldatdı time i i mənimlə malik olmuşdur az pul real kredit kreditorlar özləri zəng o saxta bastards tərəfindən əlindən çünki bir sadiq gün i internet axtarış vasitəsilə gəzən kimi mən hətta, artıq nə bilmirəm qarışıq var iş üçün i onlar şəhər bank Company e öz kredit almaq necə bir xanım Katica və xanım Monica forumda şərh bəzi ifadələri rast gəldi: citybankloan123@gmail.com i i bu sınaq verməlidir ki, özümü bildirib ki, mən, çünki başqaları kreditorlar mənə nə ilə bağlı çox qorxdum, mən irəli getdi forum o yapılan yorumlar şəxsi E-mail ünvan etdi mən onu mən onların kredit alıb bəzi müştərilər ona hakimlik etdi ki, ona məlumat əlaqə o bu barədə çox xoşbəxt idi, mən arzu kredit məbləği ala bilər o doğru şirkəti məni arxayın ki, eşitdim Belə ki, onun şirkəti cənab Adəm və xanım Monica Luis,, onlar mənə borcalanın kredit verdi forma Mən ki, onlara mənim zəruri Özüm haqqında, mən az olmayan 24hours hər şey hər hansı bir gecikmə olmadan rəvan getdi şirkətin, şərtləri və şəraiti verildi bütün i məlumat verilib verilən idi, doldurmaq və qayıtmaq üçün mənim kredit etibarlı olduğunu 7000.000 avro məbləği qeydə alınmış və qəyyumu onların kredit idarə heyəti tərəfindən təsdiq edilmiş, onlar i detalları bank onları göndərmək lazımdır mənə mən xoşbəxt idi zaman prosesi belə ki, amma bunu az şübhə idi ki, mən i belə təəccüblü mənim haqq-hesab MrAbraham tərəfindən 7000.000 avro məbləğində etibar edilmişdir mənim bank almaq və alert inam və i bank hesabına onlara bu kreditor zəng Mr İbrahim iman bildirib. Belə ki, i təcili i uğurla mənim kredit almaq lazımdır ki, ona e-poçt Belə ki, hələ orijinal kredit şirkət axtarır əziz qardaş və orada bacı i xahiş eyni E-mail ilə cənab İbrahim əlaqə məsləhət olacaq: citybankloan123@gmail.com və i o da tamam sizin arzu kredit məbləği ilə onların bu gün e-poçt bilirik və siz nə şad olacaq. Serbiya Ivica Todorić

  ReplyDelete
 27. girovsuz "mümkün kimi sürətli kimi 2days. James Althouse Finance Firm, kommersiya və şəxsi ərzində kredit", X-mas Loan, "House Kredit 2% faiz dərəcəsi Hörmətli Sir / Madam. Maraqlanan şəxslər E-mail vasitəsilə Loan Officer əlaqə olmalıdır aşağıdakı informasiya ilə: "
  Ad: .....
  SOYAD:......
  ÖLKƏ: .......
  TELEFON NÖMRƏSİ:.....
  İŞĞAL: ......
  AGE: .............
  SEX: ......
  AİLƏ VƏZİYYƏTİ:......
  Kreditin məbləği GƏRƏKDİR: .....
  AYLIQ GƏLİR......
  KREDİT MÜDDƏTİ: ......
  Məmur Adı: Loan Investment təklif Email: jamesalthousefinancefirm@gmail.com, Thanks Allah Bless, Regards

  ReplyDelete
 28. SALAM
  Siz banklar və digər maliyyə institutları tərəfindən daim rədd edilmişdir ki, kreditlər və İpotekalar axtaran yorğun, sizə kredit alaraq maraqlı varsa, 2% aşağı faiz dərəcəsi fiziki və korporativ orqanlarına kredit hər hansı formada təklif [REMY.CREDIT111@GMAIL.COM] bu gün bizimlə əlaqə çekinmeyin, biz bir sınaq razı olacaq, çünki, bizə keçir ever.Just yaxşı xidmətləri təklif verirəm. Sizin maliyyə ehtiyaclarını hansılardır?
  E-poçt vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayın: [REMY.CREDIT111@GMAIL.COM]

  Tam adı: .................
  Gender: .............
  Ölkə: ................
  Vəziyyəti: ......................
  Telefon: ................
  Yaşayış ünvanı ...................
  Kreditin məbləği: ...................
  Duration: ........................
  Aylıq gəlir: .................
  Peşə, sənət: ..........................
  Bu kredit lazimdir haqqında nə düşünürsünüz? ..................
  Sizdən əvvəl bir kredit for xahiş ki .......
  Bizə tanış kimi? e-mail bildiriş poçt və ya ........
  [REMY.CREDIT111@GMAIL.COM]

  ReplyDelete
 29. Sky World kredit Firm, 3% 0f faiz dərəcəsi kredit vermək.
   

  Yaxşı gün sir / ma am.

  Biz özəl şirkət və biz kreditin məbləği biznesin inkişafı üçün $ 1000 dollar kredit milyon 100 arasında kredit müddəalar var müəyyən aşağı faiz dərəcələri ilə kreditlərin təklif edirik: edge / business genişləndirilməsi rəqabət.

  Biz kredit bir sıra təklif

  * Personal Loans (təminatlı və təminatsız)
  * Business kreditlər (təminatlı və təminatsız)
  * Konsolidasiya kredit
    
  No upfront haqları.

  Biz bu reklamı oxumaq üçün vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirik.
  Daha ətraflı məlumat və suallarınız üçün, bu gün bizə e-mail göndərin
  skyworldloanfirm@gmail.com


  Sarah Williams.

  ReplyDelete
 30. Salam,

  Siz razı rahat kredit lazımdır? Biz yerli və beynəlxalq borcalanlar üçün mövcud 3% faiz dərəcəsi sərfəli kredit təklif edirik. Biz, etibarlı etibarlı, səmərəli, sürətli və dinamik və əməkdaşlıq təsdiq edilir - fəaliyyət göstərir. biz 2 50 dək maksimum uzun müddətli kredit vermək.

  Bəzi digər səbəblərdən, borc ödəmək bir iş başlamaq və ya üçün, birbaşa asan və sərfəli kredit lazımdır? yes Əgər, kredit üçün xahişi ilə bizimlə əlaqə saxlayın.

  Bu təklif ciddi fikirli insanlar üçün.

  easyloanfirm2020@gmail.com vasitəsilə Maraqlı varsa, bizə geri almaq edin

  Biz təsdiq,
  , Etibarlı etibarlı, səmərəli, sürətli və dinamik.

  Hörmətlə,
  Derek Douglas
  easyloanfirm2020@gmail.com

  3% sadə və sərfəli kredit təklif

  ReplyDelete
 31. Siz maliyyə çətinlikləri hər cür? Siz borclarını təmizləmək üçün kredit lazımdır? sizin maliyyə artırmaq üçün gedir? Siz onun / onun şirkət genişləndirmək istəyən bir iş şəxs var. Siz bununla real qəhrəman, inam və effektiv kredit şirkət kredit kreditlər müraciət etmələri xahiş olunur. Mən yüksək səmərəliliyi üçün, həm də fiziki və hökumət öyrənildi.

  Xidmətlər daxildir:
  * Personal kreditlər (Secure və Təminatsız)
  * Business kreditlər (Secure və Təminatsız)
  * Home Improvement
  * Xaliqi Loans
  * Auto kreditlər
  və s ..

  Əgər maraqlı olarsa gkfinance01@gmail.com vasitəsilə bizə geri almaq edin

  Hörmətlə,
  Demetrios
  gkfinance01@gmail.com


  ReplyDelete
 32. Sky World kredit Firm, 3% 0f faiz dərəcəsi kredit vermək.
   

  Yaxşı gün sir / ma am.

  Biz özəl şirkət və biz kreditin məbləği biznesin inkişafı üçün $ 1000 dollar kredit milyon 100 arasında kredit müddəalar var müəyyən aşağı faiz dərəcələri ilə kreditlərin təklif edirik: edge / business genişləndirilməsi rəqabət.

  Biz kredit bir sıra təklif

  * Personal Loans (təminatlı və təminatsız)
  * Business kreditlər (təminatlı və təminatsız)
  * Konsolidasiya kredit
    
  No upfront haqları.

  Biz bu reklamı oxumaq üçün vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirik.
  Daha ətraflı məlumat və suallarınız üçün, bu gün bizə e-mail göndərin
  skyworldloanfirm@gmail.com
  skyworldloanfirms@yahoo.com


  Sarah Williams.

  ReplyDelete
 33. Salamlar,

  Shaw Brook Bank Limited.

  Bir qanuni kredit provayderi harada almaq fikir var
  çox dividendlər sonra reinvest etmək istərdiniz? biz Qeyd edək ki,
  illik 2,5% aşağı faiz dərəcəsi ilə kredit təklif, biz təklif edirik
  Personal kreditlər, borc konsolidasiya kredit, Venture Capital,
  Business Kredit, Təlim, Home Loan və ya "hər hansı kredit
  səbəb! ". Siz bank tərəfindən rədd edilmişdir? Siz var
  pis kredit?

    Siz ödənilməmiş vərəqələrinin var? Siz borc var? Bir qurmaq lazımdır
  Biznes? Biz bir aşağı faiz təklif burada kimi çox narahat
  kredit. Bizim kredit $ 100,000,000.00 dən $ 1,000.00 USD dəyişir
  ABŞ DOLLARI. Əgər maraqlı olarsa, e-poçt vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayın: shawbrookbanklimited@gmail.com

  ReplyDelete
 34. maliyyə azadlığı üçün axtarırsınız? Siz borc var, yeni bir iş başlamaq üçün kredit lazımdır? və ya maliyyə dağılması, bir avtomobil və ya bir ev satın bir kredit lazımdır? Heç Maliyyə bank imtina mi? Siz maliyyə yaxşılaşdırmaq istəyirsiniz? Onlar sizin vərəqələrinin ödənmə bir kredit lazımdır? Remy: daha axtarır, biz e-poçt vasitəsilə indi bizimlə əlaqə saxlayın məlumat üçün digər 2% -i çox sərfəli faiz dərəcələri almaq kreditlər bütün növ üçün imkan salamlayıram.Remy.credit111@gmail.com

  Bu formu doldurun və indi mənə geri almaq üçün maraqlı əgər geri yazın.

  KREDİT ƏRİZƏ FORMASI.

  Tam adı:
  Ölkə:
  Gender:
  Ailə vəziyyəti:
  Ünvan:
  Şəhər:
  Peşə, sənət:
  Aylıq gəlir:
  Poçt kodu:
  Kreditin məbləği:
  Loan duration:
  Mobil nömrə:
  İngilis dili danışmaq edirsiniz:
  Whats-app sayı:

  Sizi eşitməyə gözləyir.EMAIL: Remy.credit111@gmail.com
  Hörmətlə.
  Mr Remy

  ReplyDelete
 35. Salam,

  Rəbbin adı ilə sizə salamlayan. My name Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının (U.S.A.) am, Mən 25 yaşım Miss Ganet Silva, mən gec cənab / xanım yalnız daugther edirəm. Silva.

  Mən Afrika qalmaq üçün bir çox gənc yaşda mənim ölkəni tərk çünki, Nigeria dəqiq Nigeriya mənim dad qaz stansiyalarının idarə mənim mum qalmaq üçün getmək bilər ki, indi hər hansı bir qohumları yoxdur

  Valideynlərim hökumət məndən lisenziya və vergi ödənilməsi qeyri qaytardı sona səbəbiylə onları toplayıb olan Nigeriyada burada 12 yanacaqdoldurma məntəqəsi var.

  Mən kədərli bir hadisə baş əvvəl Mən yalnız universitetdə mənim ilk il qatıldığı çünki mənim tədqiqatlar geri getmək istəyirəm.

  Mən pul böyük məbləğ i hesabına ad imzalamış olan bankda yatırtdı Union Bank london plc ilə təmasa keçdi, mənim ad yaxın qohumu kimi istifadə edilmişdir.

  Söz mövzusu məbləğ $ 4,000,000,000 (ABŞ dolları) təşkil edir, bank bu gün mənə məlumat.

  Amma bank meneceri i bank bu pul əldə edə bilərsiniz əvvəl, i $ 1,250 dollara başa mülkiyyət şəhadətnaməsinin dəyişiklik almaq olacaq və mənə belə məbləğ yoxdur ki, mənə.

  Belə l Mənə hesabınıza bu pul köçürmək və ondan sonra sizə verilən hesab məlumat üçün pul qalan 60% göndərir 40% məbləğində olacaq yardım etmək üçün kimi olacaq.

  Mən heç bir başqa variant sol yoxdur, çünki mən bu təklifi verirəm.


  salam
  Miss Ganet Silva

  gnetsilva3444@gmail.com

  ReplyDelete
 36. Robert Niemoeller Loan Investment Services xoş gəlmisiniz Biz şəxsi kredit, biznes kredit, tələbə kredit s kredit maraqlı varsa, daha çox məlumat üçün bizə müraciət edin olacaq, kredit hər cür inneed müştərilərə 2% kredit təklif ... robertniemoellerloan@gmail.com: bizə müraciət

  ReplyDelete
 37. Siz təcili kredit lazımdır? Siz borc var? Siz nə hallarda, indi heç bir daha çox Bizim Services Quick asan & Secure kredit narahat, sizin bank tərəfindən rədd edilmiş ?, biznes maliyyələşdirilməsi üçün təcili kredit lazımdır. Bu gün $ 1,000.000 - $ 2,000 qədər borc! Bu e-poçt kredit məlumat Bizimlə əlaqə: noramildred.loan@hotmail.com

  Qeyd: 24 saat ərzində ilkin cavab və maliyyə edəcəklər

  Regards.
  Mrs Nora

  ReplyDelete
 38. Hello hər kəsə, Elite Maliyyə Şirkəti xoş gəlmisiniz burada sizin kredit əldə edə bilərsiniz və harada siz həll tapmaq və həyat sizin problem həll edə bilər final ev. Qeyd edək ki, daha çox məlumat üçün vərəqələrinin, Personal kredit, tələbə kredit, Biznes kredit və ya kredit əlaqə ELITEFINANCE2000@GMAIL.COM~~pobj hər cür +17472339251 ödəmək üçün kredit ehtiyacı olduqda.

  ReplyDelete
 39. Greetings! Biz qədər maliyyə yardımı bütün növ təklif olan: təminatlı kreditlər, təminatsız kreditlər, stock broker və ipoteka xidmətləri və belə daha çox və bütün bu ləğv başına 3% kimi aşağı bir nisbətdə üçün gedin. hər hansı bir səbəbdən, maliyyə yardımı hər hansı formada ehtiyacı var və ya bir investor lazımdır, onda e-poçt vasitəsilə bu gün bizimlə əlaqəL best_westernlendinglimited@hotmail.com

  ReplyDelete
 40. Salam hər kəsə, Elite Maliyyə Şirkəti xoş gəlmisiniz burada sizin kredit əldə edə bilərsiniz və siz bir çözüm tapmaq və həyat sizin problemi həll edə bilər final ev. Qeyd edək ki, daha çox məlumat üçün vərəqələrinin, şəxsi kreditlər, tələbə kreditləri, biznes kreditləri və ya kredit hər hansı bir əlaqə ELITEFINANCE2000@GMAIL.COM~~dobj, +17472339251 ödəmək kredit lazımdır, əgər
  EMAIL: ELITEFINANCE2000@GMAIL.COM
  WEBSITE: http://morisloancompany1.wixsite.com/morisloancompany
  PHONE: +1 (747) 207-0454
  THANKS
  JAMES ELITE

  ReplyDelete
 41. Siz mənim vərəqələrinin ödəmək bir iş başlamaq və ya şans ANDREW MOHS KREDİT FIRM vəsait ehtiyacı olan şirkət və ya ictimai 2% çox ucuz dərəcəsi kredit verilməsi burada iş, yükseltmek üçün təcili kredit ehtiyacı var . andrewmohsfirm@gmail.com ya +2349061800717: kredit tətbiqi üçün e-poçt vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayın.

  ReplyDelete
 42. Salam
    
  təcili pul lazımdır? Biz sizə kömək edə bilər!
  Sorun cari vəziyyət var və ya sorun təhdid?
  Bu yolla, biz yeni bir inkişaf etmək imkanı verir.
  Zəngin adam kimi mən onlara bir şans vermək üçün mübarizə insanlara yardım etmək məcburiyyətində hiss edirəm. Hər kəs ikinci bir şans layiq və hökumət uğursuz olduğundan, digər gəlmək lazımdır.
  No məbləğ bizə və biz qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən ödəmə üçün çox crazy edir.
  No sürprizlər, heç bir əlavə xərcləri, lakin yalnız razılaşdırılmış məbləğləri və başqa heç bir şey.
  Artıq gözləmək və bu vəzifədə şərh etməyin. Siz borc istədiyiniz məbləği müəyyən və biz bütün imkanları ilə əlaqə edin. Juanadelgado797@gmail.com da bu gün bizimlə əlaqə

  ReplyDelete
 43. Salam

  Təcili pul lazımdır? Biz sizə kömək edə bilər!
  Sorun cari vəziyyət var və ya sorun təhdid?
  Bu yolla, biz yeni bir inkişaf etmək imkanı verir.
  Zəngin adam kimi mən onlara bir şans vermək üçün mübarizə insanlara yardım etmək məcburiyyətində hiss edirəm. Hər kəs ikinci bir şans layiq və hökumət uğursuz olduğundan, digər gəlmək lazımdır.
  No məbləğ bizə və biz qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən ödəmə üçün çox crazy edir.
  No sürprizlər, heç bir əlavə xərcləri, lakin yalnız razılaşdırılmış məbləğləri və başqa heç bir şey.
  Artıq gözləmək və bu vəzifədə şərh etməyin. Siz borc istədiyiniz məbləği müəyyən və biz bütün imkanları ilə əlaqə edin. Juanadelgado797@gmail.com da bu gün bizimlə əlaqə

  ReplyDelete
 44. CIMB ASEAN aparıcı universal bank franchise edir. Biz maliyyə məhsulları və xidmətləri istehlakçı bank, korporativ və investisiya bank əhatə edən, İslam bank, aktivlərin idarə edilməsi, maddi rifahın idarə olunması, sığorta və Takaful və özəl bank bir sıra təklif edirik.
  Siz böyük faiz dərəcələri ödəmək üçün olan ilə böyük olmadan, şəxsi maliyyə ehtiyaclarını ödəmək üçün bir məhsul üçün axtarırsınız? Yeni bir televiziya alınması və ya ekzotik yerdə balayı maliyyələşdirilməsi haqqında arzusunda, lakin eyni üçün daha çox maliyyə yardımı lazımdır? Əgər xahiş edilmişdir doğru yerdə endi son iki suallar haqqında müsbət varsa. CIMB Personal Kredit yalnız sizin üçün doğru maliyyə seçim ola bilər.

  İNDİ MÜRACİƏT ET:
  CIMB yuxarıda $ 10,000,000.00 və sıra $ 5,000.00 sıra 5,6% illik faiz dərəcəsi ilə kredit verin.

  Bizə Vias Əlaqə: cimb1.com@gmail.com

  bizim Müştəri Xidmətləri Yöneticiler, 24 saat, 7 gün bir həftə ilə əlaqə alın.

  Head Office: 5th Floor Bangunan CIMB Jalan Semantan Damansara Heights 50490 Kuala Lumpur
  müştəri xidməti line: +603 296 00 034

  CIMB BANK


  Bütün hüquqlar qorunur. Copyright © 2017
  CIMB Bank Berhad (13495-P)

  ReplyDelete
 45. Bir kredit başlamaq və ya mövcud biznes inkişaf etmək istəyirsiniz? Xanım Elizabet Louis Loan Company (ELC) yuxu doğru gəlmək gəlib. Biz lazım olan hər hansı məbləği və çevik ödəmə cədvəli ilə 2% faiz dərəcəsi xüsusi və ya dövlət şəxslərə kredit və şirkət vermək. E-poçt vasitəsilə sizin kredit üçün bu gün xanım Elizabeth Louis Əlaqə: elizabethlouisloancompany@gmail.com

  ReplyDelete
 46. Evis kredit kredit sirk?t siz? baslamaq lazimdir h?r hansi m?bl?g borc haziriq
  Sizin s?xsi is. biz d? ?g?r, 3% faiz d?r?c?si il? kredit verm?k biz d? ev satmaq bil?r ayliq öd?nis evi almaq ist?yir?m
  S?n. bel? Xahis k?nd t?s?rrüfati k?nd t?s?rrüfati kredit üçün müraci?t. Siz kredit lazimdir ?g?r
  , Evisloanfirm@gmail.com çox s?b?bl?ri niy? ola bil?r: bizim e-poçt ?laq?
  gözl?nilm?z avtomobil v? ya ev t?mir - Siz b?zi ?lav? pul ?ld? etm?k lazimdir
  Sizin toy v? ya xüsusi bayram üçün öd?nilm?si. Lakin, bunun üçün lazim n?
  Yuxaridaki 100.000 ABS dollari $ 5000 ABS dollari arasinda borc zaman.

  Sirk?tin ixtisaslasma.
  1) 3% faiz d?r?c?si kredit verir.
  2) Biz d? sizin h?r hansi bir siz seçdiyiniz bir ev ala bil?r
  yer.

  ReplyDelete
 47. Salam

  hər hansı bir növü bir kredit və ya maliyyələşdirilməsi lazımdır? pis kredit bank tərəfindən rədd edilmişdir? Siz ödənilməmiş vərəqələrinin və ya borc var? Biz 2% aşağı faiz dərəcəsi ilə yaxşı ödəmə cədvəli var. Daha ətraflı məlumat üçün, e-poçt vasitəsilə birbaşa bizimlə əlaqə saxlayın: REMY.CREDIT111@gmail.com, Bizim kredit xidmətləri növü biz verir

  kredit ərizə forması

  müraciət adları: ____________________
  Kreditin məbləği tələb: __________________
  Kreditin müddəti: _________________
  Kreditin məqsədi: _______________________
  ərizəçinin ünvanı: _________________
  Peşə, sənət: __________________________
  Şəhər: ___________________________
  Dövlət: __________________________
  Ölkə: __________________________
  Gender: _____________________
  Yaşı: ________________________
  əvvəl kredit üçün müraciət ...........
  Telefon nömrəsi:___________________________________
  Əlaqə: E-mail: REMY.CREDIT111@gmail.com

  ReplyDelete
 48. Bir kredit lazımdır? Yes Əgər! Əlaqə Ocean Maliyyə və İpotekalar məbləği kiçik və böyük kreditlər ®for Limited. Biz 2% faiz dərəcəsi kredit verir. .Biz Də həyata vermək oceanfinance459@gmail.com e-mail vasitəsilə bu gün əlaqə saxlayın. Pounds şəxslər və şirkətlər üçün 100 milyon manat £ 5 min, kredit bütün milliyyətindən asılı olmayaraq üçün açıqdır.
   

  ReplyDelete
 49. Bir qanuni kredit kreditorun axtarır olunubmu? ? Siz ciddi öz iş başlamaq üçün təcili kredit lazımdır? Siz borc var? Bu istəklərinə nail olmaq üçün şansdır və biz e-poçt vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayın Daha ətraflı məlumat üçün fərdi kreditlər, kommersiya kreditləri və korporativ kreditlər və ləğv 2% kredit bütün növ vermək beverlyloan.institute@gmail.com ya beverlyfinance084@gmail.com

  ReplyDelete
 50. Evis kredit kredit sirk?t siz? baslamaq lazimdir h?r hansi m?bl?g borc haziriq
  Sizin s?xsi is. biz d? ?g?r, 3% faiz d?r?c?si il? kredit verm?k biz d? ev satmaq bil?r ayliq öd?nis evi almaq ist?yir?m
  S?n. bel? Xahis k?nd t?s?rrüfati k?nd t?s?rrüfati kredit üçün müraci?t. Siz kredit lazimdir ?g?r
  , Evisloanfirm@gmail.com çox s?b?bl?ri niy? ola bil?r: bizim e-poçt ?laq?
  gözl?nilm?z avtomobil v? ya ev t?mir - Siz b?zi ?lav? pul ?ld? etm?k lazimdir
  Sizin toy v? ya xüsusi bayram üçün öd?nilm?si. Lakin, bunun üçün lazim n?
  Yuxaridaki 100.000 ABS dollari $ 5000 ABS dollari arasinda borc zaman.

  Sirk?tin ixtisaslasma.
  1) 3% faiz d?r?c?si kredit verir.
  2) Biz d? sizin h?r hansi bir siz seçdiyiniz bir ev ala bil?r
  yer.

  ReplyDelete
 51. Evis kredit kredit sirk?t siz? baslamaq lazimdir h?r hansi m?bl?g borc haziriq
  Sizin s?xsi is. biz d? ?g?r, 3% faiz d?r?c?si il? kredit verm?k biz d? ev satmaq bil?r ayliq öd?nis evi almaq ist?yir?m
  S?n. bel? Xahis k?nd t?s?rrüfati k?nd t?s?rrüfati kredit üçün müraci?t. Siz kredit lazimdir ?g?r
  , Evisloanfirm@gmail.com çox s?b?bl?ri niy? ola bil?r: bizim e-poçt ?laq?
  gözl?nilm?z avtomobil v? ya ev t?mir - Siz b?zi ?lav? pul ?ld? etm?k lazimdir
  Sizin toy v? ya xüsusi bayram üçün öd?nilm?si. Lakin, bunun üçün lazim n?
  Yuxaridaki 100.000 ABS dollari $ 5000 ABS dollari arasinda borc zaman.

  Sirk?tin ixtisaslasma.
  1) 3% faiz d?r?c?si kredit verir.
  2) Biz d? sizin h?r hansi bir siz seçdiyiniz bir ev ala bil?r
  yer.

  ReplyDelete
 52. Evis kredit kredit sirk?t siz? baslamaq lazimdir h?r hansi m?bl?g borc haziriq
  Sizin s?xsi is. biz d? ?g?r, 3% faiz d?r?c?si il? kredit verm?k biz d? ev satmaq bil?r ayliq öd?nis evi almaq ist?yir?m
  S?n. bel? Xahis k?nd t?s?rrüfati k?nd t?s?rrüfati kredit üçün müraci?t. Siz kredit lazimdir ?g?r
  , Evisloanfirm@gmail.com çox s?b?bl?ri niy? ola bil?r: bizim e-poçt ?laq?
  gözl?nilm?z avtomobil v? ya ev t?mir - Siz b?zi ?lav? pul ?ld? etm?k lazimdir
  Sizin toy v? ya xüsusi bayram üçün öd?nilm?si. Lakin, bunun üçün lazim n?
  Yuxaridaki 100.000 ABS dollari $ 5000 ABS dollari arasinda borc zaman.

  Sirk?tin ixtisaslasma.
  1) 3% faiz d?r?c?si kredit verir.
  2) Biz d? sizin h?r hansi bir siz seçdiyiniz bir ev ala bil?r
  yer.

  ReplyDelete
 53. Evis kredit kredit sirk?t siz? baslamaq lazimdir h?r hansi m?bl?g borc haziriq
  Sizin s?xsi is. biz d? ?g?r, 3% faiz d?r?c?si il? kredit verm?k biz d? ev satmaq bil?r ayliq öd?nis evi almaq ist?yir?m
  S?n. bel? Xahis k?nd t?s?rrüfati k?nd t?s?rrüfati kredit üçün müraci?t. Siz kredit lazimdir ?g?r
  , Evisloanfirm@gmail.com çox s?b?bl?ri niy? ola bil?r: bizim e-poçt ?laq?
  gözl?nilm?z avtomobil v? ya ev t?mir - Siz b?zi ?lav? pul ?ld? etm?k lazimdir
  Sizin toy v? ya xüsusi bayram üçün öd?nilm?si. Lakin, bunun üçün lazim n?
  Yuxaridaki 100.000 ABS dollari $ 5000 ABS dollari arasinda borc zaman.

  Sirk?tin ixtisaslasma.
  1) 3% faiz d?r?c?si kredit verir.
  2) Biz d? sizin h?r hansi bir siz seçdiyiniz bir ev ala bil?r
  yer.

  ReplyDelete
 54. Evis kredit kredit sirk?t siz? baslamaq lazimdir h?r hansi m?bl?g borc haziriq
  Sizin s?xsi is. biz d? ?g?r, 3% faiz d?r?c?si il? kredit verm?k biz d? ev satmaq bil?r ayliq öd?nis evi almaq ist?yir?m
  S?n. bel? Xahis k?nd t?s?rrüfati k?nd t?s?rrüfati kredit üçün müraci?t. Siz kredit lazimdir ?g?r
  , Evisloanfirm@gmail.com çox s?b?bl?ri niy? ola bil?r: bizim e-poçt ?laq?
  gözl?nilm?z avtomobil v? ya ev t?mir - Siz b?zi ?lav? pul ?ld? etm?k lazimdir
  Sizin toy v? ya xüsusi bayram üçün öd?nilm?si. Lakin, bunun üçün lazim n?
  Yuxaridaki 100.000 ABS dollari $ 5000 ABS dollari arasinda borc zaman.

  Sirk?tin ixtisaslasma.
  1) 3% faiz d?r?c?si kredit verir.
  2) Biz d? sizin h?r hansi bir siz seçdiyiniz bir ev ala bil?r
  yer.

  ReplyDelete
 55. ən yaxşı və etibarlı pul kreditor!
  Biz sizin ehtiyaclarını ödəmək üçün əsl kredit sizə kömək edə bilər.
  Siz şəxsi kredit, avtomobil krediti, ev kredit, investisiya kredit, biznes kredit, ipoteka krediti, borc konsolidasiya və daha çox stress-free və sürətli təsdiq lazımdır? Bu gün təcili kredit lazımdır? Biz burada kimi No kredit çek və ya sosial təminat sayı bütün maliyyə çətinliklər keçmişdə bir şey etmək üçün heç bir daha çox axtarmaq sizə məsləhət etməlidir.
  * Az 24 saat kredit təsdiq !!
  * SAFE TRANSFER zəmanətli !!
  * 100% təsdiq dərəcəsi !!
  * 3% aşağı faiz dərəcəsi !!
  Biz sizə kredit bir orijinal maliyyə xidmətləri ən yaxşı məhdud kredit üçün bizə müraciət çekinmeyin təklif etmək üçün xoşbəxt olacaq.
  ƏLAQƏ: Christopher Cooper
  office.christopercooper@gmail.com
  Kredit prosesinin Charge.
  BEST LIMITED CREDIT.

  ReplyDelete
 56. Jste v nouzi úvěru nebo finanční pomoc? Potřebujete úvěr pro vaše podnikání nebo jiné měnové otázky řešit.

  Alexander Rivera úvěrové společnosti začaly úvěr s velmi nízkou úrokovou sazbou 3% po dobu minimálně 15 let Zúčastněné žadatelé měli poslat svůj dotaz prostřednictvím e-mailu (acrivxxloan@gmail.com) pro okamžité zpracování s následující informace:

  Vaše celé jméno: ..................
  Stát: ...............
  Adresa: .................
  Výše úvěru požadováno: .................
  Doba trvání úvěru: .................
  Kontaktujte telefonních čísel: .......................
  Fax: ..............
  Pohlaví: ............
  Účelu úvěru: ...............
  Měsíční příjem ............
  Mluvíš anglicky:.......................?
  Myslíte si vyzvednout hovory:...............?
  Jak jsi se o nás dozvěděl:......................
  Jména utajovaných místech jste hledali K Kontaktujte nás:.................?

  ================================================== ================================================== ==
  V návaznosti na tyto detaily, pošlu vám dobře vypočítané Podmínky
  A podmínky pro částku, kterou budete potřebovat.

  S pozdravem,

  Pan Alexander Rivera

  ReplyDelete
 57. Evis kredit kredit sirk?t siz? baslamaq lazimdir h?r hansi m?bl?g borc haziriq
  Sizin s?xsi is. biz d? ?g?r, 3% faiz d?r?c?si il? kredit verm?k biz d? ev satmaq bil?r ayliq öd?nis evi almaq ist?yir?m
  S?n. bel? Xahis k?nd t?s?rrüfati k?nd t?s?rrüfati kredit üçün müraci?t. Siz kredit lazimdir ?g?r
  , Evisloanfirm@gmail.com çox s?b?bl?ri niy? ola bil?r: bizim e-poçt ?laq?
  gözl?nilm?z avtomobil v? ya ev t?mir - Siz b?zi ?lav? pul ?ld? etm?k lazimdir
  Sizin toy v? ya xüsusi bayram üçün öd?nilm?si. Lakin, bunun üçün lazim n?
  Yuxaridaki 100.000 ABS dollari $ 5000 ABS dollari arasinda borc zaman.

  Sirk?tin ixtisaslasma.
  1) 3% faiz d?r?c?si kredit verir.
  2) Biz d? sizin h?r hansi bir siz seçdiyiniz bir ev ala bil?r
  yer.

  ReplyDelete
 58. Bir kredit ehtiyacı var? bank kredit sizə inkar, biz burada hər hansı bir təyinat hər hansı bir məbləğ ani kredit almaq üçün, maddi kömək edir. Sizin xoşbəxtlik bizim prioritet deyil. daha çox məlumat üçün 2% maraqla şəxsi kreditlər, kommersiya kreditləri və korporativ kreditlər və kredit bütün növ vermək e-poçt vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayın (legitloanfirm322@gmail.com)

  ReplyDelete
 59. LAKELAND FINANCIAL KREDİTLƏR VƏSAİT HELP ORGANISATION.I xoş gəlmisiniz biz kredit çox aşağı faiz dərəcəsi veririk ictimaiyyəti məlumatlandırmaq istəyirəm. dərəcəsi, illik faiz dərəcəsi (2%) kimi aşağıdır. Bir iş adamı / qadın var? Siz öz iş başlamaq üçün hər hansı bir maliyyə mess və ya vəsait var? üçün kredit lazımdır
  borc həll və ya ödəmək və ya yaxşı bir iş başlamaq? Sən
  aşağı kredit reytinqi və yerli və ya digər maliyyə institutları və banklardan iş kapital kreditlər almaq çətinlik, burada arzularını nail olmaq üçün şansdır, Lakelandfinancial.co@gmail.com bizə bu gün e-poçt, biz başqaları kimi scan münasibət dözümü yoxdur unutmayın etmək
   
  Aşağıdakı kredit ərizə formasını başa çatdırmaq üçün tələb olunur:
  Adı: ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ..
  Middle Adı
  Soyad: ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ....
  Ölkə / Ünvan: ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ....
  Saxlayın Kodu: ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ..
  doğum (YYYY-MM-DD) tarixi ... ... ... ... ... .. ....
  Telefon: ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .... .. ..
  Sex ... ... ... ... ... ... ... ... ....
  Ailə vəziyyəti: ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ..
  Peşə: ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ....
  İş ... ... ... ... ... yeri təşkil edilən Cari Mövqe ....
  Aylıq gəlir: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
  Kreditin növü: ... ... ... ... ... ... ... .... ..
  Məbləği tələb: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
  Kredit Müddət: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ...
  ... ... ... ... ... ..
  Zəmanət Adı ... ... ... ... ... ... ... ....
  Sizin şəxsiyyət vəsiqəsi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A scan surəti ....
  biz informasiya almaq kimi, biz şərtləri və ödəniş cədvəli göndərir
  (No sosial təminat və ya kredit çek, 100% zəmanət!) Bütün cavablar rəhbərliyinə göndərilir unutmayın.
  Hörmətlə Dispatch Officer,

  ReplyDelete
 60. Hello Hər kəs siz maddi sıxılmış edirsiniz? Siz kredit və borclarını ödəmək üçün vəsait istəyirlər? Öz biznes qurmaq üçün maliyyə istəyirlər? Siz müxtəlif məqsədlər üçün şəxsi və ya biznes kredit ehtiyacı var? Siz Böyük Layihələr həyata keçirmək üçün kredit istəyirlər? Bu gün bizdən kredit təmin və təltif bir şey ilə başlamaq. biz də müştərilər ilə səmimi əlaqələr təmin etmək olaraq əməliyyat 100% zəmanət verilir. Biz heç bir kredit Checks, No girov, Easy addımlar, sürətli maliyyə və 3% aşağı faiz dərəcəsi ilə kreditlər təklif edirik. Niyə bir maliyyə böhranı qalır? E-poçt vasitəsilə gün bizimlə əlaqə: (naviraloanserviceorg@gmail.com)

  ReplyDelete
 61. Salam əziz müştəri,
  Siz 30 il maksimum var və mən biz 1 10,000 2% faiz dərəcəsi, bu əsasında bizim məlumat bazasında Richard kreditlər, kredit ödəmə qrafiki aylıq ödənişlər və bank transfer payment metodu salamlamaq istəyirəm şirkəti bəzi kredit verək Bank. çox ciddi və bir kredit lazımdır əgər burada almaq üçün çox asan almaq üçün 24 saat etibarlı şəxsiyyət vəsiqəsi və bank hesabı və kredit kredit üçün müraciət etmək. Tətbiq siz bizə geri almaq lazımdır ərizə formasını doldurun.

  Şəxsi məlumat:
  Soyad: ..................................
  Adı: .................................
  Soyad: ....................................
  Cinsiniz: ............................................
  Dövlət: ..................................
  Language Konuşulan: ..................................
  Cari yaşayış: ........................
  Şəhər: ................................................ ,
  Saxlayın Kodu: ...............................................
  Ölkə: ................................................ ..
  Din: ................................................ ...
  Doğum tarixi:.............................................. ,
  Tələb olunan keyfiyyətlər: ...............................................
  Şirkət: ................................................ ........
  Aylıq gəlir / İllik gəlir: .....................................
  Digər gəlirlər: ............................................... .........
  Peşə: ................................................ ............
  adı və hüquqi ünvanı: ............................................ ..
  bu iş il sayı: .....................................
  Hazırkı status Peşə, sənət: ............................................ .. ...
  Telefon nömrəsi:............................................... ....................
  Telefon nömrəsi: .............................................. . ...............

  Loan Məlumat:
  Kreditin məbləği: ............................................
  Kredit Müddət: ............................................
  Kreditin növü: ..............................................
  Kredit Məqsəd: ............................................
  Sizin aylıq xərclər: ....................................
  Girov (Dövlət əgər varsa): .....................................
  Tələb olunan maddi hesablamaq: ................................
  resursların qiymətləndirilməsi vəsaitlərin tələbinə cavab: ...................


  ......... ........ YES IF NO YES, DETAILS aşağıdakı qısa təsviri / vermək:


  MƏLUMAT Mən bəyan QƏBUL EDİB
  Yuxarıda TRUE var.
  TARİXİ:

  sual ASAP lazımdır.
  Mr Richard Ronald
  idarə

  ReplyDelete
 62. Salam əziz müştəri,
  Siz 30 il maksimum var və mən biz 1 10,000 2% faiz dərəcəsi, bu əsasında bizim məlumat bazasında Richard kreditlər, kredit ödəmə qrafiki aylıq ödənişlər və bank transfer payment metodu salamlamaq istəyirəm şirkəti bəzi kredit verək Bank. çox ciddi və bir kredit lazımdır əgər burada almaq üçün çox asan almaq üçün 24 saat etibarlı şəxsiyyət vəsiqəsi və bank hesabı və kredit kredit üçün müraciət etmək. Tətbiq siz bizə geri almaq lazımdır ərizə formasını doldurun.

  Şəxsi məlumat:
  Soyad: ..................................
  Adı: .................................
  Soyad: ....................................
  Cinsiniz: ............................................
  Dövlət: ..................................
  Language Konuşulan: ..................................
  Cari yaşayış: ........................
  Şəhər: ................................................ ,
  Saxlayın Kodu: ...............................................
  Ölkə: ................................................ ..
  Din: ................................................ ...
  Doğum tarixi:.............................................. ,
  Tələb olunan keyfiyyətlər: ...............................................
  Şirkət: ................................................ ........
  Aylıq gəlir / İllik gəlir: .....................................
  Digər gəlirlər: ............................................... .........
  Peşə: ................................................ ............
  adı və hüquqi ünvanı: ............................................ ..
  bu iş il sayı: .....................................
  Hazırkı status Peşə, sənət: ............................................ .. ...
  Telefon nömrəsi:............................................... ....................
  Telefon nömrəsi: .............................................. . ...............

  Loan Məlumat:
  Kreditin məbləği: ............................................
  Kredit Müddət: ............................................
  Kreditin növü: ..............................................
  Kredit Məqsəd: ............................................
  Sizin aylıq xərclər: ....................................
  Girov (Dövlət əgər varsa): .....................................
  Tələb olunan maddi hesablamaq: ................................
  resursların qiymətləndirilməsi vəsaitlərin tələbinə cavab: ...................


  ......... ........ YES IF NO YES, DETAILS aşağıdakı qısa təsviri / vermək:


  MƏLUMAT Mən bəyan QƏBUL EDİB
  Yuxarıda TRUE var.
  TARİXİ:

  sual ASAP lazımdır.
  Mr Richard Ronald
  idarə

  ReplyDelete
 63. Mən mənim artıq proqramlaşdırılmış və blanked ATM kartı var
  12 ay maksimum $ 50,000 aylıq maksimum geri. i ötən həftə mina var, çünki mən bu barədə belə xoşbəxtəm
  və mən artıq $ 150,000 almaq üçün istifadə. Georg Bednorz Hackers verir
  qanunsuz, lakin baxmayaraq kart həyata yalnız yoxsul və möhtaclara kömək üçün
  gözəl bir şeydir və o, digər hilekarlık davranaraq kimi deyil
  boş ATM kartları var. Və heç bir zaman tutuldu olur
  kartı istifadə edərək. Bu gün Georg Bednorz hakerlər sizin almaq! Yalnız bir e-poçt göndər
  georgbednorzhackers@gmail.com üçün

  ReplyDelete
 64. Salam,

  Biz sizə maliyyə çətinlik keçir və ya hər hansı bir maliyyə mess, əgər maliyyə help.So kimi, kömək edir xristian Təşkilatı ehtiyaclarını insanlara kömək etmək formalaşır, və öz iş başlamaq üçün vəsait lazımdır, və ya kredit lazımdır borc həll və ya sizin vərəqələrinin ödəmək, bir gözəl iş başlamaq və ya çətin yerli bankların kapital kredit almaq üçün tapmaq olunur, e-poçt vasitəsilə bu gün bizimlə əlaqə: natanialoanfirm@gmail.com Müqəddəs üçün Luke 11:10 Hər kəs "" deyir kim qəbul soruşur; o kim tapıntılar çalışır; və ona whok Nocks, qapı .Belə ki, İsa eyni dünən, bu gün və əbədi bu fikirli ciddi və Allah qorxusu İnsanlar üçün more.Please çünki bu imkan siz keçmək imkan yoxdur "açılacaq.

  Adınız:
  Kreditin məbləği:
  Loan Müddət:
  Valid Cell Phone sayı:
  E-poçt ünvanı:

  salam
  idarə

  ReplyDelete
 65. Hello Loan Finder,

  maliyyə azadlığı üçün axtarırsınız? Siz borc var, yeni bir iş başlamaq üçün kredit lazımdır? Və ya siz kredit bir avtomobil və ya ev almaq lazımdır, maliyyə collaps? Əgər sizin bank heç maliyyələşdirilməsi rədd mi? Siz maliyyə təkmilləşdirmək istəyirsiniz? Siz vərəqələrinin ödəmək bir kredit lazımdır? No daha çox axtarır, biz məlumat üçün başqaları üçün çox əlverişli 3% faiz dərəcəsi kreditlər bütün növ almaq e-poçt vasitəsilə indi bizimlə əlaqə imkanı sizi salamlayıram: (trinitygloballoanltd@gmail.com
  Google+ Profile Privacy
  Mənim Hesabım)

  Bir pis kredit var?
  Siz ödəmək üçün pul lazımdır?
  yeni bir iş başlamaq üçün lazımdır?
  Bir yarımçıq layihə zəif maliyyə var?
  siz əldə edəcək hər hansı bir ixtisası investisiya üçün pul lazımdır? Və nə bilmirəm.

  Biz aşağıdakı kreditlər təklif;
  Personal kreditlər [təhlükəsiz və təminatsız]
  İqtisadi kreditlər [təhlükəsiz və təminatsız]
  birləşməsi kreditlər
  Tələbə kreditlər
  Konsolidasiya kreditlər və bir çox başqaları.

  1. Tam adları: ----------------
  2. Əlaqə Ünvan: ----------------
  3. Kreditin məbləği Tələb: ----------------
  Kreditin 4. Müddət ----------------
  5. Aylıq gəlir: --------------------
  6: Peşə, sənət: ----------------------
  7. Birbaşa telefon nömrəsi: ----------------

  Şirkətin adı: Trinity Global Loan Ltd
  Şirkət Email trinitygloballoanltd@gmail.com
  Google+ Profile Privacy
  Mənim Hesabım
  Şirkət NMLS ID: 315276

  Hörmətlə,
  Leornard Trinity

  ReplyDelete
 66. Ocean Kreditorlar və İpotekalar Kiçik və 2% faiz dərəcəsi At kreditlər Böyük məbləği üçün məhdud.

  Biz kredit bütün növ xüsusi kreditlər təklif ?, siz kredit bir iş başlamaq və ya vərəqələrinin qədər ödəmək lazımdır,
    Dünyanın hər yerində 25 il ödəmə dövrü ilə bir il 2% kimi aşağı çox aşağı faiz dərəcələri ilə ticarət və şəxsi kredit. Biz 1000-dən siz tələb hər hansı məbləğ qədər kreditlər təklif, atın E-əlaqə;

  oceanfmortgages@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com

  +447087694046

  ReplyDelete
 67. Mən mənim artıq proqramlaşdırılmış və blanked ATM kartı var
  30 maksimum gündəlik $ 5,000 maksimum geri
  gün vasitəsilə (wesleymarkhackers@gmail.com).
  Mən keçən həftə mina var və mən $ 150,000 almaq üçün istifadə çünki bu belə xoşbəxtəm. Wesley mark Hackers verir
  qanunsuz, lakin baxmayaraq kart həyata yalnız yoxsul və möhtaclara kömək üçün
  gözəl bir şeydir və o, digər hilekarlık davranaraq kimi deyil
  boş ATM kartları var. Və heç bir zaman tutuldu olur
  kartı istifadə edərək. Bu gün wesley mark hakerlər sizin almaq! Yalnız bir e-poçt göndər
  üçün (wesleymarkhackers@gmail.com)

  ReplyDelete
 68. Salam, mənim ad İndoneziya Sulis Susanti, mən burada internet bir çox saxta kredit şirkətləri, lakin onlar hələ saxta kredit şirkətləri orijinal biridir, çünki çox ehtiyatlı olmaq üçün bütün kredit axtaran xatırlatmaq üçün bu fürsətdən istəyirəm.
  Bir neçə ay bundan əvvəl mən mən vicdanlı bir kredit şirkət lazımdır, çünki mən, online düşməsi bir neçə kredit şirkətlər tərəfindən fırıldaqçılıq qurbanı idi maliyyə gərgin və çıxılmaz idi.

  Mən demək olar ki, bir təzyiq və ya stress olmadan az 24 saat 750 milyon rupisi təminatsız borc ki, sonra çox etibarlı JOY WILSON KREDİT FIRM bir kredit kreditor mənə yönəlmiş bir dost bir məsləhət axtarmaq qədər imtina etdi 2% aşağı faiz dərəcəsi. Mən bank hesabı yoxlanılır və aşkar zaman mən çox təəccübləndim ki, mən insanların kreditlər asanlıqla əldə edə bilərsiniz ki, mən xoş xəbəri bölüşmək ki, söz, çünki i, birbaşa hər hansı bir gecikmələr və ya məyusluq olmadan mənim bank hesabına köçürülür tətbiq kreditin məbləği stress olmadan.

  Mən əmin və mən id kartları, kredit müqaviləsi sənəd və bütün kağız iş, o cümlədən bu kreditlər emal bütün sübut, çünki bu orijinal olduğunu əmin etmək istəyirəm. o mənim həyat həqiqətən faydalı olmuşdur, çünki mən ürəkdən xanım Joy Wilson inanıram. Bu gün bu ifadələri oxumaq imkanı çox uğurlu olur. Əgər hər hansı bir kredit lazımdır əgər Belə ki, e-poçt vasitəsilə şirkət müraciət edin: (joywilsonloanfirm@gmail.com)
  Siz kredit əldə etmək proseduru çətin tapmaq və ya istəyirsinizsə, (sulissusanti971@gmail.com) mənim e-poçt vasitəsilə mənə müraciət edə bilərsiniz

  2017-06-10 20:04 GMT+01:00 Sulis Susanti :
  Ibu Joy Wilson membantu saya ketika saya membutuhkan, dia memberi saya pinjaman tanpa agunan, sehingga saya meyakinkan Anda bahwa dia akan memberikan pinjaman. Jika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pinjaman maka jangan ragu untuk menghubungi Mrs Joy Wilson karena saya hidup membuktikan karya-karya yang baik dari Mrs Joy Wilson.

  Hal ini tidak sulit dan tidak ada banyak stres atau keterlambatan seperti yang perusahaan pinjaman penipuan. Saya hanya diberitahu untuk menyerahkan kartu id saya setelah itu mereka menyetujui pinjaman saya dan meminta rekening bank saya setelah saya diberitahu bahwa biaya administrasi perlu karena fakta bahwa mereka tidak memerlukan jaminan dari pelamar mereka.

  Aku bisa bersumpah dengan semua hidup saya, jika Anda bisa percaya dan percaya Mrs Joy Wilson dengan memberikan trial maka Anda tidak akan memiliki masalah karena dia tidak pernah kecewa.

  Kembali ke saya melakukan proses pinjaman.
  Anda dapat menghubungi Ibu Joy Wilson melalui ini

  Email: joywilsonloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 69. Hörmətli Kredit axtaranlar

  Hər hansı bir maliyyə çətinliyində mi? Öz işinizi başlamaq istəyirsinizmi? Bu kredit şirkəti, yoxsullara və həyatın maliyyə çətinliyi olan insanlara kömək etmək məqsədi ilə dünyada insan hüquqları təşkilatları quruldu. Kredit almaq üçün müraciət etmək istəyirsinizsə, aşağıdakı elektron poçtla ətraflı məlumat əldə edin: elenanino0007@gmail.com

  Adı:
  Kreditin məbləği:
  Kreditin müddəti:
  Mobil nömrə:

  Sağ olun və Allah razı olsun
  GÜVENLİK
  Elena

  ReplyDelete
 70. Hörmətli Kredit axtaranlar

  Hər hansı bir maliyyə çətinliyində mi? Öz işinizi başlamaq istəyirsinizmi? Bu kredit şirkəti, yoxsullara və həyatın maliyyə çətinliyi olan insanlara kömək etmək məqsədi ilə dünyada insan hüquqları təşkilatları quruldu. Kredit almaq üçün müraciət etmək istəyirsinizsə, aşağıdakı elektron poçtla ətraflı məlumat əldə edin: elenanino0007@gmail.com

  Adı:
  Kreditin məbləği:
  Kreditin müddəti:
  Mobil nömrə:

  Sağ olun və Allah razı olsun
  GÜVENLİK
  Elena

  ReplyDelete
 71. Salam,
  Hörmətli Raymond Million, nüfuzlu bir şəxsi borc verən, maddi yardım ehtiyacı olan hər kəs üçün maliyyə imkanlarını açdığını ictimaiyyətə məlumatlandırmaqdır. Borcunuzu təmizləmək üçün dərhal kreditə ehtiyacınız var və ya işinizi yaxşılaşdırmaq üçün kapital kreditinizə ehtiyacınız varmı? Banklar və digər maliyyə qurumları tərəfindən təkzib olunub mu? Çünki bütün maliyyə problemlərimiz üçün buradayıq. İctimaiyyətə, şirkətə və ictimaiyyətə aydın və asan başa düşülən şəkildə, bu şərtlər və şərtlər üzrə faiz dərəcəsini 2% ödəyirik. Heç bir kredit yox, 100% zəmanət tələb olunur.
  Bizə göndərin: (raymondmillionloanfirm@gmail.com)

  ReplyDelete
 72. Greg Anderson
  Salam

    Bir investor olsanız da, Biznes Sahibləri, Sahibkarlar, Podratçılar, Fermerlər, başla və s. Yəqin ki, ehtiyacınız olan məbləği (Greg Anderson) borcunuzu təmin edə biləcəyini təmin edə biləcəyiniz əmlakı, təmir / tərs, təmir xidmətləri / binasını satın almaq üçün vəsaitə ehtiyacı var, hədəf ardıcıllığına ehtiyacı olanlara maliyyə yardımı göstəririk. Əmlaka, layihəyə / biznesə sərmayə qoyur və hər cür kredit təklif edir. Digər banklar və ya kreditorlar tərəfindən rədd edildikdə kredit səviyyəsində olan hər hansı ölkədən maraqlı olanlar üçün tariflər? Sizə lazım olan kreditləri əlverişli qiymətlərlə təklif edə bilərik, həmçinin, maliyyə yardımına ehtiyacı olan insanlara müraciət edə bilən bir brokerin xidmətinə ehtiyac duyuruq və hər ay kreditlə və ya tələblərlə maraqlandığınız təqdirdə, aşağıda göstərilən e-poçt vasitəsilə bizə müraciət etdiyiniz xidmət üçün ödəyirik. . Investor
    Email: gregloanfirm2017@gmail.com
  Investor blogsite: www.gregloanfirm.blogspot.com

  ReplyDelete
 73. Yaxşı gün Kredit axtaranlar Maliyyə problemləriniz üçün həll, təcili pulunuza ehtiyacınız varmı? şəxsi pul, şirkətin nağd pulları, biznes pulları, dərinliyi ödəmək üçün pul, təhsil pulları, faiz krediti üçün istədiyiniz hər cür pul kimi. Bizim kreditlərimiz 3% -dən bizi indi oceanfinance459@gmail.com əlaqə saxlayın

  ReplyDelete
 74. Kredit axtarırsınız? Maliyyə və şəxsi ehtiyaclarınıza cavab vermək üçün nəzərdə tutulan kreditləri təklif edirik. Biznes kreditləri sürətli krediti təsdiq sxemi ilə. Biz maddi yardım ehtiyacı olanlardan borc alırıq, pis kreditə sahib olanlara və ya pul ödəmək üçün pul lazımdır, işə investisiya etmək. Sizə lazım deyil, çünki siz doğru yerdəsiniz, mən aşağı faiz dərəcəsi ilə kredit təklif edirəm 2%, buna görə bir kreditə ehtiyacınız varsa, mənə bu e-poçt ünvanından müraciət etmək istərdim: gloriasloancompany@gmail.com / Whatspp nömrəsi: +16106341142
  KREDİ TƏTBİQ TƏLƏBİ:
  1) Tam adı: ............
  2) Cins: .................
  3) Yaş: ........................
  4) Ölkə: .................
  5) Telefon nömrəsi: ........
  6) Işğal: ..............
  7) Gəlir: ......
  8) Kreditin məbləği: .....
  9) Kreditin müddəti: ...............
  10) Kreditin məqsədi: ...........

  ReplyDelete
 75. Salam.


  Maliyyə problemlərini almaq üçün təcili kreditə ehtiyacınız varmı?

  ölkənizdə banklar tərəfindən rədd edilmiş və təcili kreditə ehtiyacınız varsa, bizə müraciət edin

  bu gün Info Trust firmı ltd, Başqaları edə bilmədikdə kömək edə bilərik!


  * 5,000,00 $ 'a qədər $ 50,000,000.00 qədər borc verin.

  * Geri ödəmək üçün 1 ilə 10 il arasında seçim edin.


  Əlaqə E-poçt: (trustfirm2010@gmail.com)


  Zamanınız üçün təşəkkür edirik,

  Cənab Andy Cole

  trustfirm2010@gmail.com

  ReplyDelete
 76. Qısa və ya qısa müddətli kreditə ehtiyacınız varmı? Biz biznes krediti, şəxsi kredit, ev krediti, avto kredit, tələbə krediti, borc konsolidasiya krediti və s. Təklif edirik. Daha ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın: loaninvestmentcompanyplc01@gmail.com

  ReplyDelete
 77. Qısa və ya qısa müddətli kreditə ehtiyacınız varmı? Biz biznes krediti, şəxsi kredit, ev krediti, avto kredit, tələbə krediti, borc konsolidasiya krediti və s. Təklif edirik. Daha ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın: loaninvestmentcompanyplc01@gmail.com

  ReplyDelete
 78. Поздороваться с возможностями
  Вам нужен срочный кредит, кредит, чтобы начать новую линию бизнеса или погасить долги, свяжитесь с нами сегодня. CONTE MATT FINANCE предлагает кредиты. С 500 000 до 500 000 000 000 долларов США, Conte matt finance предоставляет законные кредиты. который может помочь вам сделать больше боссом себя и быть финансовым бесплатно, управлять, строить и контролировать свою собственную фирму и соответствовать вашим потребностям. CONTE MATT FINANCE легко доступна к вашим услугам. Мы являемся филиалами в США, России и ее территориях. юридически зарегистрированы и доступны, когда речь идет о предоставлении кредитов клиентам, мы предлагаем быстрые и простые кредиты и не навредим вашему кредиту. Предоставляемые услуги включают в себя: * Домашнее улучшение * Кредиты Inventor * Кредит на консолидацию задолженности * Бизнес-кредиты * Личные кредиты 100% гарантия получения ваших средств по запросу Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить эту сумму кредита в соответствии с вашим бюджетом. Получите кредит в размере 3% годовых. Отправьте нам сообщение по электронной почте (contemattfinance@gmail.com). Испытание убедит вас

  ReplyDelete
 79. Salam,

  Mən Aleksandr xaçım, qeydə alınmış və təsdiq edilmiş borc verənəm. Vicdanlı insanlar üçün 5 ildən 25 ilədək 3% faiz dərəcəsi ilə 5,000-dən 1,000,000 avro ödəyirəm. Ödəmələr kreditin alındığı tarixdən başlayaraq 3 ay ərzində aylıq olaraq həyata keçirilir. Biz ən aşağı faiz dərəcəsi ilə 3% kredit veririk. Xidmətlər təmin edilir:
  Şəxsi kreditlər
  Tələbə kreditləri:
  Biznes kreditləri:

  Bizim kreditlə maraqlandığı halda, mənə e-poçt ilə müraciət edin: realityloanfirm5@gmail.com

  Dərhal kredit üçün müraciət edin

  ReplyDelete
 80. Siz maliyyə yardımı almağı düşünürsünüz, təcili kreditlərinizə ciddi ehtiyacınız olub-olmadığını düşünürsünüz, öz işinizə başlamağı düşünürsünüz, borcunuz var, biz təmin etdiklərinizdən ötrü istəklərinizə nail olmaq şansınızdır. şəxsi kreditlər, biznes kreditləri və korporativ kreditlər, və hər cür kredit faiz dərəcəsi ilə 2%. HURRAY !!! Demək olar ki, bu ilin sonuna qədər var və biz Lucy Kredit Firmasındaydıq, bütün qiymətli müştərilərə bütün fərdi kreditləri qarşısında bir təbəssümlə alacaqlarını garantiləyirik.
  Daha ətraflı məlumat üçün, bizə e-poçt vasitəsilə müraciət edin: (Lucysmithloanfirm@gmail.com)

  Borcalanın məlumatı:

  Tam adı: _______________
  Ölkə: __________________
  Cinsi əlaqə: ______________________
  Yaş: ______________________
  Kreditin məbləği: _______
  Kreditin müddəti: ____________
  Mobil telefon nömrəsi: ________
  Şəxsiyyət vəsiqəsi:_________________

  Lucysmithloanfirm
  (lucysmithloanfirm@gmail.com)

  ReplyDelete
 81. Yaxşı gün sizə Kredit axtaran,

  (24 Saat Kredit şirkətinə xoş gəlmisiniz) Biz yalnız iki% aşağı faiz dərəcəsi ilə şəxslərə və şirkətlərə hər cür kredit verən maliyyə krediti şirkətimizdir, pis orgood krediti ilə müraciət edə bilərsiniz, istədiyiniz kreditlər Minimum 5000 ABŞ dolları, ən azı 100 milyon dollara çatdı
  Gecikmələr və ya hassls olmadan təsdiq, Daha ətraflı məlumat üçün bizə e-poçt: 24hoursloancompany@gmail.com

  Bütün cavablar 24hoursloancompany@gmail.com ünvanına göndərilməlidir

  Regard

  tisman mil  Ünvan: 6983 NW 82nd Ave, Miami,
  Miami-Dade County 33166 ABŞ
  Telefon nömrəsi: +1 305-417-5876
  Faks nömrəsi: +1 305 787-2571
  Email: 24hoursloancompany@gmail.com
  Veb səhifə: www.24hoursloans.com

  ReplyDelete
 82. -
  Mən şəxsi, qanuni və cənab Doyim rəhbərəm
  Tanınmış borcalanlar. Bu mühiti sizin üçün istifadə etmək istərdim
  Mən etibarlı alıcıları təmin edə bilərəm
  Mən sizə 3%
  Administrator üçün faiz dərəcəsi.

  xidmətləri:

  * Avtomobil kreditləri
  * Borc konsolidasiya kreditləri
  * Kredit xətti
  * İkinci kredit
  * Ticarət kreditləri
  * Fərdi kreditlər
  * Beynəlxalq kreditlər.

  Maraqlı olduğunuz halda yenidən yaza bilərsiniz, mənə müraciət edə bilərsiniz
  göndər
  E-mail: unverialfund@outlook.com

  Salamlar,
  13. Cənab Doimic

  ReplyDelete
 83. TRUST firmasına xoş gəldiniz

  Yaxşı gün,
  Sizə maliyyə ehtiyaclarını həll etmək üçün təcili kredit lazımdırmı, krediti 3,000,00 ilə $ 1,000,000.00 arasında dəyişə bilərsiniz. Max, biz etibarlı, səmərəli, sürətli və dinamikik, 100% zəmanətli kreditlə (avro, manat və dolları) verir. Bütün kreditlərə tətbiq olunan faiz dərəcəsi (3%), bizə maraqlı olmağı istəyirsinizsə.

  (trustfirm2010@gmail.com) vasitəsilə: Verilən xidmətlərə daxildir:

  * Ev təkmilləşdirilməsi
  * Kreditlər ixtiraçı
  * Borc Konsolidasiya Krediti
  * Biznes kreditləri
  * Fərdi kreditlər.

  bu gün bizimlə əlaqə saxlayın və bizimlə işləməkdən xoşbəxtik
  e-poçt: trustfirm2010@gmail.com

  ReplyDelete